Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Terminy - semestr zimowy 17/18
2017-06-13


Stypendia dla cudzoziemców
2017-05-16


Informacje dot. stypendium socjalnego w semestrze letnim 2016/2017
2017-01-24


Ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora
2016-11-09

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2016/2017 wynosi 600zł miesięcznie.Wypłata stypendiów
2016-09-30

Informujemy, że stypendia wypłacane są do 25 dnia każdego miesiąca.UWAGA
2016-09-19

Przy składaniu wniosku o pomoc materialną (każde stypendium) należy złożyć oświadczenia dotyczące spełniania przesłanek do pobierania stypendium dla studentów w dwóch egzemplarzach.Stypendium socjalne - dokumentacja na przykładach
2016-09-19


Informacje dot. stypendium socjalnego dla doktorantów w roku 2016/2017
2016-01-07


© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej