Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Rejestracja wniosków o stypendium
2017-09-27
Rejestrację wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów można będzie rozpocząć: 
- wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - od 2 października 2017 r. od godz. 19.00 
- wniosek o stypendium socjalne, wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, wniosek o zapomogę - od 3 października 2017 r. od godz. 15.00
Terminy końcowe składania wniosków pozostają bez zmian.


Terminy - semestr zimowy 17/18
2017-06-13


Ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora
2016-11-09

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2016/2017 wynosi 600zł miesięcznie.Wypłata stypendiów
2016-09-30

Informujemy, że stypendia wypłacane są do 25 dnia każdego miesiąca.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej