Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Stypendium Rektora
2017-11-08

W związku z błędem systemu część osób, które zostały umieszczone na wstępnych listach rankingowych musiała być usunięta ze względu na niepoprawnie wyliczoną ilość osób uprawnionych do stypendium Rektora. Poniżej zamieszczona jest ostateczna lista osób, które otrzymały stypendium Rektora w roku akademickim 2017/18. Wysokość stypendium wynosi 600 zł miesięcznie.Wnioski o stypendia socjalne
2017-10-26

Dziekanat informuje, że istnieje możliwość wysłania pocztą wniosków o stypendium socjalne.

Osoby, które w ten sposób złożą wnioski proszone są o pilny kontakt z Dziekanatem w celu weryfikacji kompletu dokumentów.Rejestracja wniosków o stypendium
2017-09-27
Rejestrację wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów można będzie rozpocząć: 
- wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - od 2 października 2017 r. od godz. 19.00 
- wniosek o stypendium socjalne, wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, wniosek o zapomogę - od 3 października 2017 r. od godz. 15.00
Terminy końcowe składania wniosków pozostają bez zmian.


Terminy - semestr zimowy 17/18
2017-06-13


Wypłata stypendiów
2016-09-30

Informujemy, że stypendia wypłacane są do 25 dnia każdego miesiąca.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej