Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Wnioski stypendialne
2017-09-20

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z koniecznością dostosowania systemu USOS do zmiany przepisów ustawy o  świadczeniach  rodzinnych - o  rozpoczęciu rejestracji wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów  zostaną  Państwo poinformowani  w możliwie najkrótszym terminie.Terminy - semestr zimowy 17/18
2017-06-13


Stypendia dla cudzoziemców
2017-05-16


Ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora
2016-11-09

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2016/2017 wynosi 600zł miesięcznie.Wypłata stypendiów
2016-09-30

Informujemy, że stypendia wypłacane są do 25 dnia każdego miesiąca.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej