Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Odbiór legitymacji
2017-10-03

Od dzisiaj zapraszamy studentów pedagogiki 2 stopnia (studia stacjonarne magisterskie) do spełnienia formalności związanych z wpisem na I rok (podpisanie umowy, odbiór legitymacji). Miejsce odbioru dokumentów: Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (ul. Szewska 48, pokój 101). 

W dniu 03.10.2017 odbiór odbywać się będzie w godzinach 11.00-14.30, a w pozostałe dni W GODZINACH PRZYJĘĆ STUDENTÓW (informacja dostępna na stronie: wnhip.uni.wroc.pl)

Powyższe formalności należy dopełnić do 15.10.2017 r. Po tym terminie studenci, którzy nie podpiszą wymaganych dokumentów zostaną skreśleni z listy studentów.Harmonogram - program Erasmus
2017-09-27

Harmonogram - zajęcia w j. angielskim dla studentów z programu Erasmus

Courses for Erasmus students (in English), winter semester 2017/2018Rejestracja wniosków o stypendium
2017-09-27

Rejestrację wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów można będzie rozpocząć: 

- wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - od 2 października 2017 r. od godz. 19.00 

- wniosek o stypendium socjalne, wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, wniosek o zapomogę - od 3 października 2017 r. od godz. 15.00

Terminy końcowe składania wniosków pozostają bez zmian.
Informacje dot. składek na ubezpieczenie NNW
2017-09-12


Szkolenie BHP
2017-08-10


Promocja doktorów i doktorów habilitowanych WNHiP
2017-07-11Coaching edukacyjny dla najlepszych studentów rozpoczynających studia
2017-06-12


Dyżury we wtorki w roku 2017
2017-03-20

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że będzie czynny w dniach :

Październik (w godzinach 11.00-17.00)

03.10.2017

10.10.2017

17.10.2017

24.10.2017

Listopad (w godzinach 11.00-16.00)

07.11.2017

21.11.2017

Grudzień (w godzinach 11.00-16.00)

05.12.2017 

19.12.2017Powołanie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
2017-02-03


© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej