Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Coaching edukacyjny dla najlepszych studentów rozpoczynających studia
2017-06-12


Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
2017-06-09

Studenci obecnego ( 2016/2017 ) I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze (semestr zimowym 2017/2018 ) http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/wymogi_studia2stopnia2016-2017.pdf

proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 12.06.2017 do 26.06.2017 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl, które znajdują się w zakładce STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później - Zasady uczestnictwa w lektoracie - studia 2 stopnia.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

· Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)

· Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]

· Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)

· Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)

· Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]

· Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie

UWAGA! Studenci obecnego I roku, którzy zgodnie z programem studiów mieli obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2+ w 1 lub 2 semestrze w roku akademickim 2016/2017, ale nie uczęszczali na lektorat , a także nie zostali zwolnieni z egzaminu, proszeni są o zgłoszenie się na zapisy do sekretariatu SPNJO w godz. 9.00 – 14.00 , pl. Nankiera 2/3 , pok. 03 w dniach 12.06.2017 do 26.06.2017 .

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniaj%C4%85ce-20132014Wyniki konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców i doktorantów 2017r.
2017-06-09
Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Komisji Konkursowej ogłasza wyniki konkursu wewnętrznego na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia!Szkolenie BHP
2017-05-31

Uprzejmie przypominamy, że trwa  obecnie szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (od 15 marca do 30 czerwca 2017r.) dla studentów i doktoratów, którzy nie brali udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie 17.10.2016 r. – 30.1.2017r. oraz dla naboru międzysemestralnego. Wszystkie informację na ten temat są dostępne na stronie https://speno.uni.wroc.plWyniki IV edycji konkursu wewnętrznego dla pracowników Wydziału
2017-05-25

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza wyniki IV konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.KONKURS WEWNETRZNY 2017 DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
2017-05-19


Konkurs Wewnętrzny 2017 dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckichDziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza Konkurs Wewnętrzny na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.


Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie:

 • do 29 maja 2017 r. do godz. 15.30, sekretariaty jednostek wydziałowych
 • wnioski niekompletne, błędnie wypełnione, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
 • szczegóły procesu aplikacyjnego i oceny wniosków znajdują się w regulaminie konkursu
 • wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, najpóźniej  do dnia 12 czerwca 2017 r.Regulamin konkursu oraz formularze dokumentów niezbędnych w trakcie procesu aplikacyjnego:KONKURS WEWNĘTRZNY 2017 DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
2017-04-28

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza IV edycję konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35 roku życia

 Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:  

•  do 12.05.2017 r., do godz. 15.30, sekretariaty jednostek wydziałowych, macierzystych dla kierowników projektów;

•   wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu i formularze dokumentów niezbędnych w trakcie procesu aplikacyjnego:

ZESTAWIENIE PROJEKTOW 2017

Wniosek o dofinansowanie

Regulamin IV konkursu wewnętrznego dla pracowników Wydziału

OGLOSZENIE KONKURSU 2017 DLA PRACOWNIKOW WYDZIAŁU

Kwestionariusz oceny

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, nie później niż 29.05.2017 r.Dyżury we wtorki w roku 2017
2017-03-20

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że będzie czynny w godzinach 11.00-17.00 w dniach :

Marzec

28.03.2017

Kwiecień

11.04.2017

25.04.2017 

Maj

09.05.2017 

23.05.2017 

Czerwiec

06.06.2017

13.06.2017

20.06.2017 

27.06.2017

Wrzesień

12.09.2017

26.09.2017
Powołanie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
2017-02-03


Dyżury w soboty w roku 2017
2016-12-19

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

styczeń - 14.01.2017 i 28.01.2017

luty -11.02.2017 i 25.02.2017

marzec -18.03.2017

kwiecień - 01.04.2017 i 22.04.2017

maj -13.05.2017 i 27.05.2017

czerwiec- 10.06.2017 i 24.06.2017

wrzesień - 30.09.2017

 Projekt "Uniwersytet Kompetencji II" realizowany przez Biuro Karier
2016-10-10

Wsparcie dla studentów w wejściu na rynek pracy oraz w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

 

Jak z sukcesem wejść na rynek pracy? Jak zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

Mamy dla Ciebie propozycję jak zrobić to najlepiej! Na indywidualnych konsultacjach z doradcą kariery możesz:

 

 • określić swoje kompetencje oraz słabe i mocne strony,
 • zbadać preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne,
 • omówić zasady rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbyć symulację rozmowy kwalifikacyjnej,
 • umówić się na sesję coachingową,
 • określić ścieżkę edukacyjno-zawodową,
 • omówić swoje plany związane z założeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą:

https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/artykul/doradca-kariery/
Wzory podań
2016-09-20


Mobilna wersja przewodnika dla studentów I roku
2016-09-18

Zapraszamy do mobilnej wersji przewodnika dla studentów I roku

więcej© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej