Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; 

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów III stopnia 

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

 

Oferta miejsc na poszczególnych kierunkach w roku 2015/16:

Kierunek studiów Stacjonarne   Niestacjonarne
HISTORIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-

HISTORIA SZTUKI

2-I stopnia

0-II stopnia

0-I stopnia

0-II stopnia

PSYCHOLOGIA 3 miejsca (studia pięcioletnie) 3 miejsca (studia pięcioletnie)
PEDAGOGIKA

3-I stopnia

3-II stopnia

2-I stopnia

2-II stopnia

ETNOLOGIA bez limitu bez limitu
KULTUROZNAWSTWO

5-I stopnia

3-II stopnia

5-I stopnia

3-II stopnia

MUZYKOLOGIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-
ARCHEOLOGIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-
MILITARIOZNAWSTWO

1-I stopnia

-
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1-II stopnia

-
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

1-I stopnia

-
PEDAGOGIKA SPECJALNA

2-I stopnia

2-I stopnia

 

Studia III stopnia:

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze – 6

Dla Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych nie przewiduje się miejsc w ramach programu MOST.

Koordynatorzy Ogólnouczelniani:

dla studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

mgr Małgorzata Gregier-Głowacka

tel. 71 375 22 55

malgorzata.gregier-glowacka@uni.wroc.pl

 

dla studiów III stopnia: 

mgr Marzena Leszczyńska

tel. 71 375 27 07

marzena.leszczynska@uni.wroc.pl

 

Koordynatorzy  Wydziałowi dla studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych:

Studia Stacjonarne - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Witold Jakubowski profesor nadz.UWr tel.713752223

Studia Niestacjonarne - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych doc. dr Alina Czapiga tel.713752274

Koordynatorzy studiów III -go stopnia:

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki

dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr (kierownik studiów)

tel. 71 367 20 01 wewn.124 mwa@pedagogika.uni.wroc.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii  

dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. UWr (kierownik studiów)

tel. 71 367 20 01 wewn.146

m.stras-romanowska@psychologia.uni.wroc.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych    

prof. dr hab. Bogdan Rok (kierownik studiów)

tel. 71 375 29 13

bogdanjerzy@op.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze

dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr  (kierownik studiów)

tel. 71 375 29 56

kjaworskidom@wp.pl

Koordynatorzy Instytutów i Katedr:

Dr hab. Joanna Dufrat – historia; 713752590 ; joannad@uni.wroc.pl 

Dr Cezary Wąs – historia sztuki tel.713752535 ; wascezar@gmail.com

Dr hab. Renata Tańczuk – kulturoznawstwo, 71 375 27 38 ; rentan@uni.wroc.pl

Dr Joanna Miklaszewska – muzykologia tel. 713752099 ; jmiklas@uni.wroc.pl

Dr Mirosław Marczyk – etnologia; tel.71 375 25 14 ; marmir@uni.wroc.pl

Dr Justyna Baron – archeologia; tel. 71 375 51 87; justyna.baron@gmail.com

Dr Mirosław Piwowarczyk – pedagogika (studia stacjonarne) 71 336 90 26 mpi@pedagogika.uni.wroc.pl; 

Dr Anna Haratyk – pedagogika (studia niestacjonarne) 71 336 90 26 ; a.haratyk@wp.pl

Dr Dagmara Łupicka–Szczęśnik – psychologia tel.71 367 20 01 wew.126 ; d.lupicka-szczesnik@psychologia.uni.wroc.pl

 

Osoby  odpowiedzialne za obsługę programu MOST  w dziekanacie:

studia I i II stopnia , jednolite magisterskie - Aleksandra Kuryłek  tel:713752993

 

studia III stopnia- Małgorzata Wicik tel.713752557

 

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dział Spraw Studenckich: tel. 71 3430618

e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl

adres strony: http://www.uni.wroc.pl/studenci/sprawy-socjalno-bytowe/domy-studenckie

© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej