Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
2015-03-23Wydziałowy Zespoł ds. Jakości Kształcenia
2013-02-04


W celu podnoszenia jakości kształcenia i rangi pracy dydaktycznej, Uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr Nr 459/2012 z dn. 18.01.2012 r. powołano Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr Nr 733/2012 z dn. 12.12.2012 r. zatwierdzono na nową kadencję zmodyfikowany skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016. Powołano dr Alinę Żurek jako Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz dr Elżbietę Jezierską-Wiejak jako Koordynatora ds. Studentów Uzdolnionych.

Studenci WHNP - przedstawiam Katalog i Regulamin zajęć międzykierunkowych 2016/2017. Przy wyborze przedmiotów proszę o sprawdzenie w Instytucie/Katedrze czy wszystkie wskazane wykłady są dostępne w bieżącym semestrze.Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach
2013-02-04

Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez Polską / Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA)© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej