Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2015
2013-02-15


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 14 stycznia 2015 r.:

Uchwała nr 1/2015 w sprawie powołania trzech członków komisji ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Beaty Bodzioch

Uchwała nr 2/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Agnieszce Jędrzejowskiej

Uchwała nr 3/2015 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Przybył

Uchwała nr 4/2015 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Śniecińskiej

Uchwała nr 5/2015 w sprawie zatrudnienia przyznania dr hab. Edycie Zierkiewicz nagrody Prezesa Rady Ministrów

Uchwała nr 6/2015 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Pauliny Rothermel

Uchwała nr 7/2015 w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na kierunku Pedagogika

Uchwała nr 8/2015 w sprawie likwidacji specjalności Pedagogika ogólna i Resocjalizacja

Uchwała nr 9/2015 w sprawie wprowadzenia poprawek do programu studiów "Cultural Communication"

Uchwała nr 10/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu staży studenckich

Uchwała nr 11/2015 w sprawie przyznania dr Małgorzacie Malec - Rawiński półrocznego urlopu naukowego

Uchwała nr 12/2015 w sprawie przyznania dr Katarzynie Majbrodzie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

Uchwała nr 13/2015 w sprawie upoważnienia dr Anny Mitręgi do prowadzenia seminarium licencjackiego

Uchwała nr 14/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów

Uchwała nr 15/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 16/2015 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej

Uchwała nr 17/2015 w sprawie zatwierdzenia protokółu


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 lutego 2015 r.:

Uchwała nr 18/2015 w sprawie ponownego przesłania pracy doktorskiej mgr Odpureva Gankhuyaga do recenzentów

Uchwała nr 19/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Joanny Kamer

Uchwała nr 20/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Gniazdowskiej

Uchwała nr 21/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Magdalenie Worłowskiej

Uchwała nr 22/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Natalii Krawczyk

Uchwała nr 23/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana Przemysława Dudzińskiego

Uchwała nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Łuczak

Uchwała nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Izabeli Gomułki

Uchwała nr 26/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Joannie Markiewicz

Uchwała nr 27/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Katarzynie Matóg

Uchwała nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Marka Grześkowiaka

Uchwała nr 29/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Mateusza Krupskiego

Uchwała nr 30/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Patryka Chudzika

Uchwała nr 31/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Brzezińskiej

Uchwała nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anety Kaczmarek

Uchwała nr 33/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Drajer-Serek

Uchwała nr 34/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Jacka Gulanowskiego

Uchwała nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Małgorzaty Kozłowskiej

Uchwała nr 36/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Kucharskiej

Uchwała nr 37/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Ewy Kurek

Uchwała nr 38/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Aleksandry Marcinkiewicz

Uchwała nr 39/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anity Mencel

Uchwała nr 40/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Alicji Mironiuk-Nietrebie

Uchwała nr 41/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Kamili Osip

Uchwała nr 42/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Eweliny Piecuch

Uchwała nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Tomasza Staniszewskiego

Uchwała nr 44/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Agnieszki Suski

Uchwała nr 45/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Barbary Urbanowicz

Uchwała nr 46/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Kamili Wawrzyckiej

Uchwała nr 47/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Dominiki Wójcik-Chałupki

Uchwała nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Ilony Zakowicz

Uchwała nr 49/2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirona Urbaniaka

Uchwała nr 50/2015 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pisańskiej

Uchwała nr 51/2015 w sprawie przyznania dr Sławomirowi Wieczorkowi stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 52/2015 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia doktoranckie

Uchwała nr 53/2015 w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki, specjalnosci: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uchwała nr 54/2015 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich mgr Joannny Wilimowskiej

Uchwała nr 55/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

Uchwała nr 56/2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości rocznych opłat za studia niestacjonarne, stacjonarne i doktoranckie

Uchwała nr 57/2015 w sprawie zatrudnienia Pani Barbary Dąbrowskiej

Uchwała nr 58/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 59/2015 w sprawie zatrudnienia mgr Ryszarda Hołowni

Uchwała nr 60/2015 w sprawie zatwierdzenia zasad przydziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne w roku 2015

Uchwała nr 61/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 14 stycznia 2015 roku


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 marca 2015 r.:

Uchwała nr 62/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Mirosławowi Masojciowi

Uchwała nr 63/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Małgorzacie Włodarczyk

Uchwała nr 64/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Maciejowi Ehlertowi

Uchwała nr 65/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Joanny Kamer

Uchwała nr 66/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Elżbiety Uchmanowicz

Uchwała nr 67/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Jacka Gulanowskiego

Uchwała nr 68/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Arniki Beynarowicz

Uchwała nr 69/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Luby Jakubowksiej

Uchwała nr 70/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Miszteli

Uchwała nr 71/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Niemca

Uchwała nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agnieszki Nomejko

Uchwała nr 73/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zuzanny Siwek

Uchwała nr 74/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Słowińskiej

Uchwała nr 75/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anity Zbieg

Uchwała nr 76/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Olgi Aroniewicz

Uchwała nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Lachowicz-Tomczyk

Uchwała nr 78/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Łukasza Brauna

Uchwała nr 79/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej- Kaczyńskiej

Uchwała nr 80/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Masoudowa Najafi

Uchwała nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Janus

Uchwała nr 82/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik

Uchwała nr 83/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Alberta Miścioraka

Uchwała nr 84/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Piotra Małczyńskiego

Uchwała nr 85/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Barbarze Kwaśny

Uchwała nr 86/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Marii Morawieckiej

Uchwała nr 87/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Ewy Kruk

Uchwała nr 88/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Borewicza

Uchwała nr 89/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Brzozowskiego

Uchwała nr 90/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgrAleksandry Konopko

Uchwała nr 91/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Jacka Małczyńskiego

Uchwała nr 92/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tadeusza Mincera

Uchwała nr 93/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Iwony Morozow

Uchwała nr 94/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Krzystofa Solarewicza

Uchwała nr 95/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Wroneckiej

Uchwała nr 96/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Kucharskiej

Uchwała nr 97/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej

Uchwała nr 98/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anity Mencel

Uchwała nr 99/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Alicji Mironiuk-Netrebie

Uchwała nr 100/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Kamili Osip

Uchwała nr 101/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Staniszewskiego

Uchwała nr 102/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Ewy Kurek

Uchwała nr 103/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Marcinkiewicz

Uchwała nr 104/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Kamili Wawrzyckiej

Uchwała nr 105/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Dominiki Wójcik-CHałupki

Uchwała nr 106/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Ilony Zakowicz

Uchwała nr 107/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Suski

Uchwała nr 108/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Eweliny Piecuch

Uchwała nr 109/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Brzezińskiej

Uchwała nr 110/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Baarbary Urbanowicz

Uchwała nr 111/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Jacka Gulanowskiego

Uchwała nr 112/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Drajer-Serek

Uchwała nr 113/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anety Kaczmarek

Uchwała nr 114/2015 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Uchwała nr 115/2015 w sprawie przyznania dr Katarzynie Pisańskiej stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 116/2015 w sprawie zmian w programie studiów psychologii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Uchwała nr 117/2015 w sprawie uruchomienia nowych Podyplomowych Studiów w zakresie Psychogerontologii

Uchwała nr 118/2015 w sprawie korekty w zasadach przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów

Uchwała nr 119/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 25 lutego 2015 roku


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 kwietnia 2015 r.:

Uchwała nr 120/2015 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Haliny Wojnowskiej-Dawiskiby

Uchwała nr 121/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Aleksandrzej Jaśniewicz

Uchwała nr 122/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Rusnak- Kozłowskiej

Uchwała nr 123/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Doroty Miłkowskiej

Uchwała nr 124/2015 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Józefowicz

Uchwała nr 125/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Dobrowolskiego

Uchwała nr 126/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani mgr Karolinie Krajewskiej

Uchwała nr 127/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Panu mgr Łukaszowi Mikocikowi

Uchwała nr 128/2015 w sprawie korekty w tytule pracy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Zięby

Uchwała nr 129/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 130/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdalenie Sądel

Uchwała nr 131/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Tomaszowi Zalejskiemu-Smoleniowi

Uchwała nr 132/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agaty Rusnak-Kozłowskiej

Uchwała nr 133/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Doroty Miłkowskiej

Uchwała nr 134/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Bober-Tubaj

Uchwała nr 135/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Natalii Bursiewicz

Uchwała nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Jezierskiej

Uchwała nr 137/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Marty Kalucz-Tabisz

Uchwała nr 138/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Markowskiej

Uchwała nr 139/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Mielnik

Uchwała nr 140/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zuzanny Mikołajek

Uchwała nr 141/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Michała Pieczki

Uchwała nr 142/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Dominiki Piotrowskiej

Uchwała nr 143/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Poradzisz-Cincio

Uchwała nr 144/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anity Soroko

Uchwała nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Szachnowskiej

Uchwała nr 146/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Ryszarda Szopy

Uchwała nr 147/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Stanisława Szupieńko

Uchwała nr 148/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Dariusza Wędziny

Uchwała nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Moniki Żernik

Uchwała nr 150/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agaty Chmielowskiej

Uchwała nr 151/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Babickiej

Uchwała nr 152/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk

Uchwała nr 153/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zofii Komuszyn

Uchwała nr 154/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agnieszki Patały

Uchwała nr 155/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Micuły

Uchwała nr 156/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Danuty Chałat

Uchwała nr 157/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Emilii Kłody

Uchwała nr 158/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Radosława Glińskiego

Uchwała nr 159/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Karoliny Rajny

Uchwała nr 160/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Eweliny Kwiatkowskiej

Uchwała nr 161/2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Borysa Paszkiewicza

Uchwała nr 162/2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stanisława Rosika

Uchwała nr 163/2015 w sprawie powołania dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela WYdziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Uchwała nr 164/2015 w sprawie powołania Pracowni Archeologii Pozaeuropejskiej w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 165/2015 w sprawie zmian w programie indywidualnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Pani mgr Magdaleny Wiszowatej

Uchwała nr 166/2015 w sprawie zmian w programie indywidualnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Pani mgr Joanny Wilimowskiej

Uchwała nr 167/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 25 marca 2015 roku.

Uchwała nr 167a/2015 w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 maja 2015 r.:

Uchwała nr 168/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani dr Beacie Bodzioch

Uchwała nr 169/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Odpureva Gangkhuyga

Uchwała nr 170/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Matóg

Uchwała nr 171/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Jacka Małczyńskiego

Uchwała nr 172/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Czerw

Uchwała nr 173/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Danuty Chałat

Uchwała nr 174/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Dawidowi Sycha

Uchwała nr 175/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Izabeli Towarnickiej

Uchwała nr 176/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Annie Stabrowskiej

Uchwała nr 177/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Tomaszowi Polakowi

Uchwała nr 178/2015 w sprawie powołania Komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej Pana mgr. Jacka Małczyńskiego

Uchwała nr 179/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Wioletcie Muras

Uchwała nr 180/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr. Grzegorza Joachimiaka

Uchwała nr 181/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zofii Komuszyny

Uchwała nr 182/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Joanny Gul

Uchwała nr 183/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr. Ziemowita Socha

Uchwała nr 184/2015 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Majbrody na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 185/2015 w sprawie zatrudnienia dr Hanny Makowskiej na stanowisku starszego wykładowcy

Uchwała nr 186/2015 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Ślązyk-Sobol na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 187/2015 w sprawie powierzenia dr. hab. Józefowi Szykulskiemu prof. UWr funkcji Kierownika Pracowni Archeologii Pozaeuropejskiej

Uchwała nr 188/2015 w sprawie powierzenia dr hab. marii Straś-Romanowskiej prof. Uwr funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych

Uchwała nr 189/2015 w sprawie powierzenia dr. Arkadiuszowi Wojtyle funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze

Uchwała nr 190/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego

Uchwała nr 191/2015 w sprawie upoważnienia Pani dr Małgorzaty Kozubek oraz Pani dr Doroty Koczanowicz do recenzowania prac licencjackich

Uchwała nr 192/2015 w sprawie upoważnienia Pani dr Agnieszki Seidel-Grzesińskiej do prowadzenia seminarium licencjackiego

Uchwała nr 193/2015 w sprawie przekształcenia Katedry Muzykologii w Instytut Muzykologii

Uchwała nr 194/2015 w sprawie zmian w programach nauczania na kierunkach prowadzonych w ramach studiów licencjackich

Uchwała nr 195/2015 w sprawie wprowadzenia stałej zmiany w planach studiów pedagogiki

Uchwała nr 196/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Fornalczyk

Uchwała nr 197/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu Pani dr Agnieszki Jędrzejowskiej oraz Pani mgr Małgorzaty Guzendy

Uchwała nr 198/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 kwietnia 2015 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 czerwca 2015 r.:

Uchwała nr 199/2015 w sprawie wyznaczenia nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Miłosza Gerlicha

Uchwała nr 200/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Krzewskiej

Uchwała nr 201/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Patały

Uchwała nr 202/2015 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z języka angielskiego na język niemiecki, powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu mgr Piotra Małczyńskiego

Uchwała nr 203/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Jakuba Szajta

Uchwała nr 204/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Dragana Milutinovica

Uchwała nr 205/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Jakuba Zarzyckiego

Uchwała nr 206/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Romana Barczyńskiego

Uchwała nr 207/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Wojciecha Gruka

Uchwała nr 208/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Annie Ginter

Uchwała nr 209/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Aurelii Zduńczyk

Uchwała nr 210/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Kamili Staśko-Mazur

Uchwała nr 211/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Katarzynie Szyszce

Uchwała nr 212/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Magdalenie Pietrewicz

Uchwała nr 213/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Marcelinie Jakimowicz

Uchwała nr 214/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Katarzynie Prokopowicz

Uchwała nr 215/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Annie Oleszkiewicz

Uchwała nr 216/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego dla Pani mgr Moniki Czerw

Uchwała nr 217/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana dr. hab. Piotra Cichorackiego

Uchwała nr 218/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana dr. hab. Pawła Jaworskiego

Uchwała nr 219/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pani dr hab. Agnieszki Nierackiej

Uchwała nr 220/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pani dr hab. Bernardety Szczupał

Uchwała nr 221/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pani dr Moniki Humeniuk-Walczak

Uchwała nr 222/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pani dr Agnieszki Jędrzejowskiej

Uchwała nr 223/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pana dr. Tomasza Dywana

Uchwała nr 224/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pana dr. Krzysztofa Siwka

Uchwała nr 225/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Bogusławy Błoch

Uchwała nr 226/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta Pani mgr Edyty Mituły-Grzesiak

Uchwała nr 227/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta Pani mgr Dominiki Grzesiak

Uchwała nr 228/2015 w sprawie powierzenia dr Jagodzie Stompór-Świderskiej po. Kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 229/2015 w sprawie zmian w indywidualnym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych mgr. Marcina Stankiewicza

Uchwała nr 230/2015 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016

Uchwała nr 231/2015 w sprawie w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach trzeciego stopnia

Uchwała nr 232/2015 w sprawie oferty przedmiotów fakultatywnych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016

Uchwała nr 233/2015 w sprawie zmian w programach kształcenia na studiach stacjonarnych I-go i II-go stopnia na kierunku archeologia

Uchwała nr 234/2015 w sprawie zmian w programie studiów psychologii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Uchwała nr 235/2015 w sprawie dokonania stałych zmian w planach studiów pedagogiki pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 236/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów, docenta i starszych wykładowców do prowadzenia wykładów

Uchwała nr 237/2015 w sprawie upoważnienia adiunków do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 238/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów na kierunku muzykologia

Uchwała nr 239/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr. hab. Markowi Derwichowi

Uchwała nr 240/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Pawłowi Jaworskiemu

Uchwała nr 241/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Dagmarze Adamskiej

Uchwała nr 242/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Urszuli Dębskiej

Uchwała nr 243/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 244/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 245/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 246/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 247/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 248/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 249/2015 w sprawie skierowania prośby do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o rozważenie możliwości obniżenia pensumu dydaktycznego dla samodzielnych pracowników

Uchwała nr 250/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia w dniu 27 maja

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 7 października 2015 r.:

Uchwała nr 251/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Jackowi Gulanowskiemu

Uchwała nr 252/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Dorocie Miłkowskiej

Uchwała nr 253/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Jackowi Małczyńskiemu

Uchwała nr 254/2015 w sprawie skierowania pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Gniazdowskiej do poprawy

Uchwała nr 255/2015 w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kruk

Uchwała nr 256/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Joanny Kamer

Uchwała nr 257/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Michałowi Kasprzakowi

Uchwała nr 258/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Mateuszowi Skomorowskiemu

Uchwała nr 259/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Wojciechowi Puchacie

Uchwała nr 260/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Dawidowi Junke

Uchwała nr 261/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Kamilowi Kościelskiemu

Uchwała nr 262/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Pawłowi Lewandowskiemu

Uchwała nr 263/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Robertowi Zontkowi

Uchwała nr 264/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Patrykowi Oczko

Uchwała nr 265/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Michałowi Grzebieluchowi

Uchwała nr 266/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Alicji Zwierzchowskiej

Uchwała nr 267/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Grzegorzowi Suchanowi

Uchwała nr 268/2015 w sprawie zatrudnienia Pana dr Wojciecha Pietrzuszki

Uchwała nr 269/2015 w sprawie zatrudnienia Pani dr Agaty Kubali

Uchwała nr 270/2015 w sprawie zatrudnienia Pani dr Małgorzaty Włodarczyk

Uchwała nr 271/2015 w sprawie zatrudnienia Pana dr Michała Kłosowskiego

Uchwała nr 272/2015 w sprawie zatrudnienia Pani dr Joanny Porucznik

Uchwała nr 273/2015 w sprawie powierzenia Pani dr hab. Grażynie Dolińskiej-Zygmunt prof. UWr funkcji kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Uchwała nr 274/2015 w sprawie poprawek w programie studiów "European Cultures"

Uchwała nr 275/2015 w sprawie zmian w indywidualnym progarmie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Pana mgr Łukasza Szeląga oraz Pana mgr Piotra Głogowskiego

Uchwała nr 276/2015 w sprawie zmian w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika

Uchwała nr 277/2015 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2016

Uchwała nr 278/2015 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016

Uchwała nr 279/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 280/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 281/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 282/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia seminarium licencjackiego i magisterskiego w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 283/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 284/2015 w sprawie upoważnienia dr. Marcina Wisłockiego do recenzowania prac licencjackich

Uchwała nr 285/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac licencjackich i magisterskich oraz prowadzenia wykładów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uchwała nr 286/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 287/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii

Uchwała nr 288/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 289/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 290/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 291/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu dr. Łukasza Andrzejewskiego

Uchwała nr 292/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady w dniu 24 czerwca 2015


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 listopada 2015 r.:

Uchwała nr 293/2015 w sprawie nadania godności honoris causa Profesorowi Algirdasowi Gaiżutisowi

Uchwała nr 294/2015 w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Miklaszewskiej

Uchwała nr 295/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Elżbiecie Uchmanowicz

Uchwała nr 296/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Monice Czerw

Uchwała nr 297/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Odpurevowi Gankhuyag

Uchwała nr 298/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Patała

Uchwała nr 299/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agacie Rusnak-Kozłowskiej

Uchwała nr 300/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Joannie Kamer

Uchwała nr 301/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Katarzynie Matóg

Uchwała nr 302/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Iwony Morozow

Uchwała nr 302a/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Iwony Morozow

Uchwała nr 303/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Grzegorza Pajestka

Uchwała nr 303a/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Grzegorza Pajestka

Uchwała nr 303b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Grzegorza Pajestka

Uchwała nr 303c/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Grzegorza Pajestka

Uchwała nr 303d/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Grzegorza Pajestka

Uchwała nr 304/2015 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej Pana mgr. Marka Grześkowiaka

Uchwała nr 305/2015 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej Pana mgr. Dawida Sycha oraz zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich

Uchwała nr 306/2015 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej Pana mgr. Patryka Chudzika oraz zmiany tytułu pracy doktorskiej

Uchwała nr 307/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Miłosza Gerlicha

Uchwała nr 308/2015 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z psychologii zdrowia mgr Katrzyny Prokopowicz

Uchwała nr 309/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Dominiki Stryjewskiej

Uchwała nr 309a/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie Pani mgr Dominiki Stryjewskiej

Uchwała nr 309b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej

Uchwała nr 309c/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej

Uchwała nr 309d/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej

Uchwała nr 310/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Beaty Ludwiczak

Uchwała nr 310a/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak

Uchwała nr 310b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak

Uchwała nr 310c/2015 w sprawie powołania Komosji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak

Uchwała nr 311/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Łukasza Medeksza

Uchwała nr 311a/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza

Uchwała nr 311b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza

Uchwała nr 311c/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza

Uchwała nr 311d/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza

Uchwała nr 312/2015 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Węglorza

Uchwała nr 313/2015 w sprawie zatrudnienia dr Sylwii Świsłockiej-Karwot

Uchwała nr 314/2015 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Gulanowskiego

Uchwała nr 315/2015 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Drzazgi

Uchwała nr 316/2015 w sprawie zmian w indywidualnym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych

Uchwała nr 317/2015 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu mgr. Konradowi Szymańskiemu

Uchwała nr 318/2015 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze

Uchwała nr 319/2015 w sprawie upoważnienia dr. Piotra Fereńskiego do prowadzenia pracy licencjackiej studenta Grzegorza Sobonia

Uchwała nr 310/2015 w sprawie zamknięcia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Uchwała nr 321/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia w dniu 7 października 2015 roku


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 grudnia 2015 r.:

Uchwała nr 322/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Iwonie Krzewskiej

Uchwała nr 323/2015 w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Miłoszowi Gerlichowi

Uchwała nr 324/2015 w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Chodasewicz

Uchwała nr 325/2015 w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Gruka

Uchwała nr 326/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia w dniu 25 listopada 2015 roku© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej