Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2014
2013-02-14


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 15 stycznia 2014 r.:

Uchwała nr 1/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Emilii Olejnik-Krupie


Uchwała nr 2/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Kwiatkowskiej-England


Uchwała nr 3/2014 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Aleksandry Aszkiełowicz


Uchwała nr 4/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu


Uchwała nr 5/2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Tomasza Płonki


Uchwała nr 6/2014 w sprawie zatrudnienia dr Wojciecha Pietruszki


Uchwała nr 7/2014 w sprawie powołania dr hab. Ireny Lasak prof. UWr na kierownika Zakładu Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza


Uchwała nr 8/2014 w sprawie przyznania dr Sławomirowi Grzesiakowi nagrody Prezesa Rady Ministrów


Uchwała nr 9/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych


Uchwała nr 10/2014 w sprawie zatwierdzenia programów na Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii


Uchwała nr 11/2014 w sprawie zmian w indywidualnych programach studiów doktoranckich


Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji dla cudzoziemców


Uchwała nr 13/2014 w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki nowego kierunku studiów


Uchwała nr 14/2014 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 15/2014 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 lutego 2014 r.:


Uchwała nr 16/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Annie Kutaj-Markowskiej prof. UWr.


Uchwała nr 17/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Janowi Michałowi Burdukiewiczowi prof. UWr.


Uchwała nr 18/2014 w sprawie niedopuszczenia dr Ewy Augustyniak do kolokwium habilitacyjnego


Uchwała nr 19/2014 w sprawie dopuszczenia dr Piotra Gołdyna do kolokwium habilitacyjnego


Uchwała nr 20/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Honoracie Czajkowskiej


Uchwała nr 21/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Papiernik


Uchwała nr 22/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Babickiej


Uchwała nr 23/2014 w sprawie przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Sorokowskiej w oparciu o dorobek w języku angielskim


Uchwała nr 24/2014 w sprawie przysąpienia mgr Jakuba Zarzyckiego do programu międzynarodowej mobilności studentów


Uchwała nr 25/2014 w sprawie przyznania dr Piotrowi Sorokowskiemu "Stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców"


Uchwała nr 26/2014 w sprawie rozwiązania stosunku pracy ze zwolnieniem ze świadczenia pracy dr Jacka Goclona


Uchwała nr 27/2014 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na kierwonika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna


Uchwała nr 28/2014 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Instytutu Historii Sztuki


Uchwała nr 29/2014 w sprawie wprowadzenia stałych zmian w planach studiów pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej


Uchwała nr 30/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna


Uchwała nr 31/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji dla cudzoziemców


Uchwała nr 32/2014 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych kierunku Antiquity and Archaeology


Uchwała nr 33/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze letnim


Uchwała nr 34/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze letnim


Uchwała nr 35/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego


Uchwała nr 36/2014 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim


Uchwała nr 37/2014 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim


Uchwała nr 38/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad podziału środków pozabudżetowych

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 marca 2014 r.:


Uchwała nr 39/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Remigiuszowi Pośpiechowi


Uchwała nr 40/2014 w sprawie dopuszczenia dr Janiny Florczykiewicz do kolokwium habilitacyjnego


Uchwała nr 41/2014 w sprawie dopuszczenia dr Edyty Zierkiewicz do kolokwium habilitacyjnego


Uchwała nr 42/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Joannie Golonce-Legut


Uchwała nr 43/2014 w sprawie uzupełnienia przegłosowanego w dniu 26 lutego 2014 roku wniosku w sprawie przystąpienia do programu "co-tutela


Uchwała nr 44/2014 w sprawie poparcia starań Instytutu Archeologii skierowanego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii


Uchwała nr 45/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Sorokowskiej


Uchwała nr 46/2014 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej oraz powołanie promotora pomocniczego


Uchwała nr 47/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała nr 48/2014 w sprawie powołania dr Arkadiusza Wojtyły na kierownika Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze


Uchwała nr 49/2014 w sprawie przyznania dr Ewie Lisowskiej "Stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców"


Uchwała nr 50/2014 w sprawie zamknięcia Studiów Podyplomowych Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego


Uchwała nr 51/2014 w sprawie zmiany w programie indywidualnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych


Uchwała nr 52/2014 w sprawie likwidacji Pracowni Fotograficznej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 kwietnia 2014 r.:


Uchwała nr 53/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Bożenie Muszkalskiej prof. UWr


Uchwała nr 54/2014 w sprawie dopuszczenia dr Ewy Kuli do kolokwium habilitacyjnego


Uchwała nr 55/2014 w sprawie powołania trzech członków komisji ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Justyny Baron


Uchwała nr 56/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Iwonie Patro


Uchwała nr 57/2014 w sprawie sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Beacie Salomon


Uchwała nr 58/2014 w sprawie sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Magdalenie Gruzie


Uchwała nr 59/2014 w sprawie w sprawie włączenia dr hab. Tomasza Płonki w skład komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 60/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany tytułu pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Odpureva Gankhuyaga


Uchwała nr 61/2014 w sprawie powołania w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pracowni Laboratorium Humanistyki Współczesnej


Uchwała nr 62/2014 w sprawie dokonania stałej zmiany w planach studiów pedagogiki studia licencjackie


Uchwała nr 63/2014 w sprawie zmiany w programie studiów na II roku Psychologii niestacjonarnej


Uchwała nr 64/2014 w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 65/2014 w sprawie zamknięcia studiów podyplomowych w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 66/2014 w sprawie dokonania zmian w programie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli


Uchwała nr 67/2014 w sprawie zmiany w programie indywidualnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych


Uchwała nr 68/2014 w sprawie zatrudnienia na uowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Pedagogiki

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 maja 2014 r.:


Uchwała nr 69/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Zbigniewowi Przerembskiemu


Uchwała nr 70/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Grzegorzowi Borowskiemu


Uchwała nr 71/2014 w sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Stanisławskiej


Uchwała nr 72/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Ciastoń


Uchwała nr 73/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Mateuszowi Krupskiemu


Uchwała nr 74/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała nr 75/2014 w sprawie utworzenia specjalności "Archeologia historyczna i sądowa"


Uchwała nr 76/2014 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 77/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie programu specjalności zawodowej "Regionalistyka"


Uchwała nr 78/2014 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Kindze Lachowicz-Tabaczek prof. UWr


Uchwała nr 79/2014 w sprawie nie udzielenia urlopu naukowego dr Iwonie Koczanowicz-Dehnel

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 czerwca 2014 r.:


Uchwała nr 80/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Agacie Ciastoń


Uchwała nr 81/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Aleksandrze Aszkiełowicz


Uchwała nr 82/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Marcie Papiernik


Uchwała nr 83/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Jędrzejowskiej


Uchwała nr 84/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Bartłomieja Gruszki


Uchwała nr 85/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Ostrowskiej-Bies


Uchwała nr 86/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Arnice Betnarowicz


Uchwała nr 87/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Małgorzacie Sztylińskiej-Kaczyńskiej


Uchwała nr 88/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Janus


Uchwała nr 89/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Oldze Aroniewicz


Uchwała nr 90/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Małgorzacie Dancewicz-Pawlik


Uchwała nr 91/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Przemysławowi Dudzińskiemu


Uchwała nr 92/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Ewie Kruk


Uchwała nr 93/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Alicji Mitroniuk-Nietrebie


Uchwała nr 94/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Łuczak


Uchwała nr 95/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Wiolecie Muras


Uchwała nr 96/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Emilii Kłodzie


Uchwała nr 97/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Radosławowi Glińskiemu


Uchwała nr 98/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agacie Chmielowskiej


Uchwała nr 99/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agacie Rusnak-Kozłowskiej


Uchwała nr 100/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Patrykowi Chudzikowi


Uchwała nr 101/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Markowi Grześkowiakowi


Uchwała nr 102/2014 w sprawie włączenie dr hab. Piotra Sorokowskiego w skład komisji ds. przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 103/2014 w sprawie w sprawie włączenia dr hab. Edyty Zierkiewicz w skład komisji ds. przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 104/2014 w sprawie w sprawie powołania dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego


Uchwała nr 105/2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jerzego Maronia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 106/2014 w sprawie zatrudnienia dr Daniela Wojtuckiego na stanowisku adiunkta na 3 lata w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 107/2014 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Gabiś na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 108/2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Karola Sanojcy na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 109/2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Romualda Kaczmarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii Sztuki


Uchwała nr 110/2014 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Zamorskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Kulturoznawstwa


Uchwała nr 111/2014 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Barbaruk na stanowisku adiunkta w Instytucie Kulturoznawstwa


Uchwała nr 112/2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty Kowalczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 113/2014 w sprawie zatrudnienia dr Mai Piotrowskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 114/2014 w sprawie zatrudnienia dr Marty Kondrackiej-Szali na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 115/2014 w sprawie zatrudnienia dr Iwony Paszendy na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 116/2014 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Gandeckiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 117/2014 w sprawie zatrudnienia dr Piotra Plichty na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 118/2014 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Pilarskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 119/2014 w sprawie zatrudnienia dr Pawła Dumy na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 120/2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Petera Skalnika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej


Uchwała nr 121/2014 w sprawie zatrudnienia dr Sławomira Wieczorka na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzykologii


Uchwała nr 122/2014 w sprawie zatrudnienia dr Michała Mokrzana na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej


Uchwała nr 123/2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mariana Gerlicha na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej


Uchwała nr 124/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych


Uchwała nr 125/2014 w sprawie zatwierdzenia minimum programowego dla kierunku Historia


Uchwała nr 126/2014 w sprawie zatwierdzenia minimum programowego dla kierunku Historia


Uchwała nr 127/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do planu studiów na muzykologii


Uchwała nr 128/2014 w sprawie wprowadzenia stałych zmian w planach tudiów na kierunku pedagogika


Uchwała nr 129/2014 w sprawie udzielenia dr hab. Małgorzacie Ruchniewicz urlopu naukowego


Uchwała nr 130/2014 w sprawie udzielenia prof. dr hab. Mateuszowi Golińskiemu urlopu naukowego


Uchwała nr 131/2014 w sprawie udzielenia prof. dr hab. Jerzemu Maroniowi urlopu naukowego


Uchwała nr 132/2014 w sprawie udzielenia dr Iwonie Kochanowicz-Dehnel urlopu naukowego


Uchwała nr 133/2014 w sprawie zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego


Uchwała nr 134/2014 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki


Uchwała nr 135/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu stażów dla studentów


Uchwała nr 136/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypedniów doktoranckich


Uchwała nr 137/2014 w sprawie określenia liczby stypendów doktoranckich


Uchwała nr 138/2014 w sprawie wyboru prof. dr hab. Macieja Gołąba na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych


Uchwała nr 139/2014 w sprawie wyboru prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego na członka Rady Narodowego Centrum Nauki

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 8 października 2014 r.:


Uchwała nr 140/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Józefowi Szykulskiemu prof. UWr


Uchwała nr 141/2014 w sprawie powołania trzech członków komisji ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Haliny Wojnarowskiej- Dawiskiby


Uchwała nr 142/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Agnieszce Sorokowskiej


Uchwała nr 143/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Włodarczyk


Uchwała nr 144/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kamili Osip


Uchwała nr 145/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Zofii Komuszynie


Uchwała nr 146/2014 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie Pani mgr Barbary Kwaśny


Uchwała nr 147/2014 w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzania obron i rozpraw dokorskich z zakresu nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo


Uchwała nr 148/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej - kulturoznawstwo


Uchwała nr 149/2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Suleji na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 150/2014 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kapały na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 151/2014 w sprawie zatrudnienia dr Michała Dębka na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 152/2014 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Koczanowicz na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 153/2014 w sprawie zatrudnienia dr Łukasza Krzywki na stanowisku starszego wykładowcy


Uchwała nr 154/2014 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Paradowskiej na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 155/2014 w sprawie zatrudnienia dr Wojciecha Szymańskiego na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 156/2014 w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Rajny na stanowisku asystenta


Uchwała nr 157/2014 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Kaluch-Tabisz na stanowisku asystenta


Uchwała nr 158/2014 w sprawie powierzenia dr hab. Wojciechowi Mrozowiczowi funkcji kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej do XV w.


Uchwała nr 159/2014 w sprawie powierzenia prof. dr hab. Jerzemu Piekalskiemu funkcji kierownika Zakładu Archeologii Historycznej


Uchwała nr 160/2014 w sprawie powierzenia dr Piotrowi Strykowcowi funkcji po. kierownika Zakładu Badań


Uchwała nr 161/2014 w sprawie powołania dr Marty Kochan-wójcik na kierownika Studiów Podyplomowych w Zakresie Diagnozy Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną


Uchwała nr 162/2014 w sprawie powierzenia funkcji redaktora czasopisma "Prace Kulturoznawcze" dr hab. Dorocie Wolskiej


Uchwała nr 163/2014 w sprawie zamknięcia profilu praktycznego na kierunku pedagogika


Uchwała nr 164/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie specjalności nauczycielskiej


Uchwała nr 165/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w zespołach ds. jakości i oceny kształcenia


Uchwała nr 166/2014 w sprawie upoważnienia doktrów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Uchwała nr 167/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 168/2014 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia seminarium magisterskiego, seminarium licencjackiego i recenzowania prac licencjackich


Uchwała nr 169/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminariów licencjackich oraz recenzowania prac licencjackich w Instytucie Kulturoznawstwa


Uchwała nr 170/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów, docenta i starszych wykładowców do prowadzenia wykładów, seminariów magisterskich i licencjackich


Uchwała nr 171/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 172/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 173/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i przyjmowania rgzaminów na kierunku muzykologia


Uchwała nr 174/2014 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej


Uchwała nr 175/2014 w sprawie zatrudnienia w ramach godzin zleconych w Instytucie Kulturoznawstwa


Uchwała nr 176/2014 w sprawie zatrudnienia w ramach godzin zleconych w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 177/2014 w sprawie zatrudnienia w ramach godzin zleconych w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 178/2014 w sprawie zatrudnienia w ramach godzin zleconych w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 179/2014 w sprawie zatrudnienia w ramach godzin zleconych w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 180/2014 w sprawie zatrudnienia w ramach godzin zleconych na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki


Uchwała nr 181/2014 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorantów


Uchwała nr 182/2014 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 listopada 2014 r.:


Uchwała nr 183/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych dr Justynie Baron


Uchwała nr 184/2014 w sprawie powołania trzche członków komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego dr Mirosława Masojcia


Uchwała nr 185/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Bartłomiejowi Gruszce


Uchwała nr 186/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Macieja Ehlerta


Uchwała nr 187/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Jaśniewicz


Uchwała nr 188/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktroskiego Pani Anecie Kaczmarek


Uchwała nr 189/2014 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Janus


Uchwała nr 190/2014 w sprawie powołania egzaminatorów do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej


Uchwała nr 191/2014 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Sorokowskiej na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 192/2014 w sprawie zatrudnienia dr Wojciecha Pietruszki na stanowisku asystenta


Uchwała nr 193/2014 w sprawie zmiany formy zatrudnienia pracowników administracyjnych w ramach grantu Maestro


Uchwała nr 194/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie studiów mgr Magdaleny Wiszowatej oraz mgr Michała Halamusa


Uchwała nr 195/2014 w sprawie upoważnienia dr Justyny Pilarskiej do prowadzenia w trybie indywidualnym seminarium magisterskiego


Uchwała nr 196/2014 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Sozańskiej-Ławniczak na umowie-zleceniu w roku akad. 2015 w Katedrze Muzykologii

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 10 grudnia 2014 r.:


Uchwała nr 197/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego Pani Marcie Ostrowskiej-Bies


Uchwała nr 198/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Miłosza Gerlicha


Uchwała nr 199/2014 w sprawie odmowy przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani Moniki Stanisławskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony


Uchwała nr 200/2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marka Winiarczyka na stanowisku profesora


Uchwała nr 201/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrustacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016


Uchwała nr 202/2014 w sprawie uszczegółowienia zapisów w uchwale Senatu UWr nr 31/2012


Uchwała nr 203/2014 w sprawie zatrudnienia Barbary Dąbrowskiej na umowie zleceniu w semestrze letnim roku akademickiego 2015


Uchwała nr 204/2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia w dniu 19 listopada© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej