Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2017
2013-02-17

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2017 r.:

Uchwała nr 1/2017 w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu hailitacyjnym dra Rafała Włodarczyka

Uchwała nr 2/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Wioletcie Muras

Uchwała nr 3/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej

Uchwała nr 3a/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej

Uchwała nr 3a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej

Uchwała nr 4/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Mielnik

Uchwała nr 4a/2017 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Mielnik

Uchwała nr 4b/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Mielnik

Uchwała nr 5/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Emilii Kłody

Uchwała nr 5a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Emilii Kłody

Uchwała nr 5b/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Emilii Kłody

Uchwała nr 6/2017 w sprawie uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego o dr hab. Ryszarda Poprawy

Uchwała nr 7/2017 w sprawie przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Kindze Janusiak

Uchwała nr 8/2017 w sprawie przyznania dr. Wojciechowi Szymańskiemu stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 9/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Lecha Marka

Uchwała nr 10/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Serafińskiej

Uchwała nr 11/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby

Uchwała nr 12/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kokot

Uchwała nr 13/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Nomejko

Uchwała nr 14/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Żelwetro

Uchwała nr 15/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Iwony Haby

Uchwała nr 16/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Marioli Siorek

Uchwała nr 17/2017 w sprawie powierzenia funkcji kierownika Międzynarodowej Katedry UNESCO Pani prof. Marii Duarte

Uchwała nr 18/2017 w sprawie zatwierdzenia składów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Uchwała nr 20/2017 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji

Uchwała nr 21/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 22/2017 w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów

Uchwała nr 23/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 24/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 25/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 26/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2017 r.:

Uchwała nr 27/2017 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Tuchowskiemu

Uchwała nr 28/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Chudzika

Uchwała nr 28a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Chudzika

Uchwała nr 29/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Nomejko

Uchwała nr 30/2017 w sprawie przyznania dr. Pawłowi Dumie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

Uchwała nr 31/2017 w sprawie awansu dr hab. Beaty Cytowskiej na stanowisko profesora nadzywaczajnego

Uchwała nr 32/2017 w sprawie awansu dr hab. Edyty Zierkiewicz na stanowisko profesora nadzywaczajnego

Uchwała nr 33/2017 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś na stanowisku wykładowcy

Uchwała nr 34/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Cieślik na stanowisku asystenta

Uchwała nr 35/2017 w sprawie zatrudnienia Anny Hadam- Badzmirowskiej na stanowisku asystenta

Uchwała nr 36/2017 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 37/2017 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Komisji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 38/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 39/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 40/2017 w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich

Uchwała nr 41/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wziększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej

Uchwała nr 42/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Senatu nr 19/2014

Uchwała nr 43/2017 w sprawie utworzenia na kierunku pedagogika specjalności Animacja społeczno-kulturalna

Uchwała nr 44/2017 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunkach prowadzonych w języku angielskim od roku akademickiego 2018

Uchwała nr 45/2017 w sprawie propozycji opłat za studia w roku akademickim 2018

Uchwała nr 46/2017 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia prowadzone na Wydziale w roku akademickim 2018

Uchwała nr 47/2017 w sprawie podniesienia współczynnika przelicznika do 1,5 dla zajęć regularnych prowadzonych w języku angielskim

Uchwała nr 48/2017 w sprawie utworzenia konkursu na Nagrodę Naukową im. Wiliama Sterna

Uchwała nr 49/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Istytutu Pedagogiki

Uchwała nr 50/2017 w sprawie upoważnienia dr Joanny Golonki-Legut do prowadzenia seminarium licencjackiego

Uchwała nr 51/2017 w sprawie upoważnienia doktorantów do prowadzenia wykładów

Uchwała nr 52/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 53/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej

Uchwała nr 54/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytcie Muzykologii

Uchwała nr 55/2017 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne w roku 2016

Uchwała nr 56/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 stycznia 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 marca 2017 r.:

Uchwała nr 57/2017 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr, jako członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Rafała Włodarczyka

Uchwała nr 58/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Izabeli Gomułka


Uchwała nr 59/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Nomejko

Uchwała nr 60/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak

Uchwała nr 60a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak

Uchwała nr 61/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Moniki Ziobrowskiej

Uchwała nr 61a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej

Uchwała nr 61b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej

Uchwała nr 61c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej

Uchwała nr 61d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej

Uchwała nr 62/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Zuzanny Siwek

Uchwała nr 63/2017 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pana Dominika Konarzewskiego

Uchwała nr 64/2017 w sprawie awansu prof. dr. ha. Jana Michała Burdukiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 65/2017 w sprawie awansu dr hab. Justyny Baron na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 66/2017 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Przerwy na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 67/2017 w sprawie awansu dr. hab. Filipa Wolańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 68/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pismańskiej na stanowisko asystenta

Uchwała nr 69/2017 w sprawie powołania dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos na stanowisko kierownika Pracowni Badań nad Urabnistyką i Architekturą Nowoczesną

Uchwała nr 70/2017 w sprawie przyznania dr Annie Oleszkowicz stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

Uchwała nr 71/2017 w sprawie zmiany w planach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki

Uchwała nr 72/2017 w sprawie likwidacji specjalności Pedagogika kultury i mediów

Uchwała nr 73/2017 w sprawie upoważnienia dr Jolanty Lipińskiej-Łokś do prowadzenia wykładów

Uchwała nr 74/2017 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Aszkiełowicz

Uchwała nr 75/2017 w sprawie zatrudnienia Pana Rajmunda Papiernika

Uchwała nr 76/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 lutego 2017 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 kwietnia 2017 r.:

Uchwała nr 77/2017 w sprawie poparcia uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie podziału dotaci podstawowej dla uczelni na Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała nr 78/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Zuzannie Siwek

Uchwała nr 79/2017 w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Dawida Junke

Uchwała nr 79a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Dawida Junke

Uchwała nr 80/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Staniszewskiego

Uchwała nr 80a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Staniszewskiego

Uchwała nr 81/2017 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Hałuszko

Uchwała nr 81a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Hałuszko

Uchwała nr 82/2017 w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Urbanowicz

Uchwała nr 83/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Panu mgr Marcinowi Chłoniowi

Uchwała nr 83a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Marcina Chłonia

Uchwała nr 83b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Marcina Chłonia

Uchwała nr 83c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Marcina Chłonia

Uchwała nr 84/2017 w sprawie awansu dr hab. Alicji Senejko na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 85/2017 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Głowińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 86/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 87/2017 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Zamorskiej na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 88/2017 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Barbaruk na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 89/2017 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Koczanowicz na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 90/2017 w sprawie powołania dr. hab. Grzegorza Pełczyńskiego prof. UWr na stanowisko kieronika Ośrodka Badań Wschodnich w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uchwała nr 91/2017 w sprawie nadania prof. dr. hab. Thomasowi Schwingerowi Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 92/2017 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Dźwięk i Audiosfera" w Instytucie Muzykologii

Uchwała nr 93/2017 w sprawie dokonania zmian w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo

Uchwała nr 94/2017 w sprawie likwidacji specjalności Kultura i wizerunek regionu

Uchwała nr 95/2017 w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2017/2018 niżej wymienionych specjalności na kierunku Kulturoznawstwo

Uchwała nr 96/2017 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku etnologia

Uchwała nr 97/2017 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Pedagogika i Pedagogika Specjalna

Uchwała nr 98/2017 w sprawie jednorazowej zmiany w planie studiów I roku archeologii

Uchwała nr 99/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunkach prowadzonych na Wydziale

Uchwała nr 100/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki

Uchwała nr 101/2017 w sprawie zatrudnienia dr Emilii Kocko na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 102/2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 22 marca 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 maja 2017 r.:

Uchwała nr 103/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Mironiuk-Netreba

Uchwała nr 103a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Mironiuk-Netreba

Uchwała nr 104/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Buchla

Uchwała nr 104a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Buchla

Uchwała nr 105/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel

Uchwała nr 105a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel

Uchwała nr 105b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel

Uchwała nr 105c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel

Uchwała nr 105d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel

Uchwała nr 106/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta

Uchwała nr 106a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta

Uchwała nr 106b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta

Uchwała nr 106c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta

Uchwała nr 106d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta

Uchwała nr 107/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz

Uchwała nr 107a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz

Uchwała nr 107b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz

Uchwała nr 107c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz

Uchwała nr 107d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz

Uchwała nr 108/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak

Uchwała nr 108a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak

Uchwała nr 108b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak

Uchwała nr 108c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak

Uchwała nr 108d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak

Uchwała nr 109/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej

Uchwała nr 109a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej

Uchwała nr 109b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscpyliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej

Uchwała nr 109c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscpyliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej

Uchwała nr 109d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej

Uchwała nr 110/2017 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Arkadiuszowi Kamińskiemu

Uchwała nr 111/2017 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Rafałowi Włodarczykowi

Uchwała nr 112/2017 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Uchwała nr 113/2017 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów p. Guofeng Teng

Uchwała nr 114/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w realizacji programu p. Jolanty Kowalskiej

Uchwała nr 115/2017 w sprawie zniesienia kierunków Antiquity and archaeology oraz Cultural Communication

Uchwała nr 116/2017 w sprawie akceptacji dodatkowych informacji wpisywanych do suplementu

Uchwała nr 117/2017 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku psychologia

Uchwała nr 118/2017 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku muzykologia

Uchwała nr 119/2017 w sprawie dokonania niewielkiej korekty programu studiów na kierunku archeologia

Uchwała nr 120/2017 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego

Uchwała nr 121/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Annie Haratyk

Uchwała nr 122/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Ewie Jurczyk-Romanowskiej

Uchwała nr 123/2017 w sprawie nie udzielenia urlopu naukowego dr Iwonie Kochanowicz-Dehnel

Uchwała nr 124/2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 kwietnia 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 28 czerwca 2017 r.:

Uchwała nr 125/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Rafałowi Włodarczykowi

Uchwała nr 126/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Natalii Bursiewicz

Uchwała nr 126a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Natalii Bursiewicz

Uchwała nr 127/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Emilii Kłoda

Uchwała nr 127a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Emilii Kłoda

Uchwała nr 128/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Dawidowi Junke

Uchwała nr 128a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Dawida Junke

Uchwała nr 129/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Wroncekiej

Uchwała nr 129a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Wroncekiej

Uchwała nr 130/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Patrykowi Chudzikowi

Uchwała nr 130a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Patryka Chudzika

Uchwała nr 131/2017 w sprawie stopnia naukowego doktora Pani mgr Barbarze Urbanowicz

Uchwała nr 132/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 132a/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 132b/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 133/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 133a/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 133b/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 134/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 134a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 134b/2017 w sprawie uznania egzaminu

Uchwała nr 135/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr WOjciechowi Ratajek

Uchwała nr 135a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajek

Uchwała nr 135b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajek

Uchwała nr 135c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajek

Uchwała nr 136/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Michalskiej

Uchwała nr 136a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 136b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 136c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 136d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 137/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 137a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 137b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 137c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 138/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 139/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Tomasza SObczaka

Uchwała nr 139a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza SObczaka

Uchwała nr 139b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza SObczaka

Uchwała nr 139c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Sobczaka

Uchwała nr 140/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 141/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 142/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 143/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 144/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 144a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 144b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 144c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 145/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 146/2017 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani mgr Agaty Limanówki

 © WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej