Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wnioski stypendialne
2017-09-20

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z koniecznością dostosowania systemu USOS do zmiany przepisów ustawy o  świadczeniach  rodzinnych - o  rozpoczęciu rejestracji wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów  zostaną  Państwo poinformowani  w możliwie najkrótszym terminie.
Informacje dot. składek na ubezpieczenie NNW
2017-09-12


Szkolenie BHP
2017-08-10Promocja doktorów i doktorów habilitowanych WNHiP
2017-07-11
Coaching edukacyjny dla najlepszych studentów rozpoczynających studia
2017-06-12


Wyniki konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców i doktorantów 2017r.
2017-06-09
Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Komisji Konkursowej ogłasza wyniki konkursu wewnętrznego na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia!


KONKURS WEWNETRZNY 2017 DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
2017-05-19


Konkurs Wewnętrzny 2017 dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckichDziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza Konkurs Wewnętrzny na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.


Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie:

 • do 29 maja 2017 r. do godz. 15.30, sekretariaty jednostek wydziałowych
 • wnioski niekompletne, błędnie wypełnione, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
 • szczegóły procesu aplikacyjnego i oceny wniosków znajdują się w regulaminie konkursu
 • wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, najpóźniej  do dnia 12 czerwca 2017 r.Regulamin konkursu oraz formularze dokumentów niezbędnych w trakcie procesu aplikacyjnego:Dyżury we wtorki w roku 2017
2017-03-20

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że będzie czynny w godzinach 11.00-17.00 w dniach :

Marzec

28.03.2017

Kwiecień

11.04.2017

25.04.2017 

Maj

09.05.2017 

23.05.2017 

Czerwiec

06.06.2017

13.06.2017

20.06.2017 

27.06.2017

Wrzesień

12.09.2017

26.09.2017
Powołanie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
2017-02-03


Dyżury w soboty w roku 2017
2016-12-19

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

styczeń - 14.01.2017 i 28.01.2017

luty -11.02.2017 i 25.02.2017

marzec -18.03.2017

kwiecień - 01.04.2017 i 22.04.2017

maj -13.05.2017 i 27.05.2017

czerwiec- 10.06.2017 i 24.06.2017

wrzesień - 30.09.2017

 Projekt "Uniwersytet Kompetencji II" realizowany przez Biuro Karier
2016-10-10

Wsparcie dla studentów w wejściu na rynek pracy oraz w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

 

Jak z sukcesem wejść na rynek pracy? Jak zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

Mamy dla Ciebie propozycję jak zrobić to najlepiej! Na indywidualnych konsultacjach z doradcą kariery możesz:

 

 • określić swoje kompetencje oraz słabe i mocne strony,
 • zbadać preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne,
 • omówić zasady rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbyć symulację rozmowy kwalifikacyjnej,
 • umówić się na sesję coachingową,
 • określić ścieżkę edukacyjno-zawodową,
 • omówić swoje plany związane z założeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą:

https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/artykul/doradca-kariery/© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej