Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Rozliczenie grantu wewnętrznego młodych naukowców 2016
2017-01-16
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia 2017 r.  mija termin rozliczenia finansowego i merytorycznego Państwa projektów badawczych (jeśli nie otrzymaliście Państwo zgody na ich przedłużenie).
Bardzo proszę o dostarczenie do Dziekanatu WNHiP (pok. 102) efektów merytorycznych (zgodnie z Państwa wnioskiem o dofinansowanie projektu badawczego, czyli może być to wniosek o grant NCN itp.) tzn.:
 • artykuł naukowy (podpisany przez Państwa)
 • recenzja artykułu naukowego tzn. opinia pracownika naukowego (dr hab. lub prof.) zatrudnionego poza Wydziałem
 • zaświadczenie o zgłoszeniu do publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym
 • sprawozdanie merytoryczne (1 egzemplarz, wzór w załączeniu, pieczęć Instytutu oraz podpis Dyrektora Instytutu lub Promotora)
 • rozliczenie finansowe (3 egzemplarze, wzór w załączeniu, pieczęć Instytutu oraz podpis Dyrektora Instytutu)
 Wzór sprawozdania i rozliczenia do pobrania:


Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
2017-01-09


Szkolenie BHP
2017-01-05

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin możliwości zaliczenia OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla studentów I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 17 października 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. i jest dostępne na stronie https://speno.uni.wroc.pl

Bardzo prosimy o możliwie szybkie zaliczenie szkolenia.Dyżury w soboty w roku 2017
2016-12-19

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

styczeń - 14.01.2017 i 28.01.2017

luty -11.02.2017 i 25.02.2017

marzec -18.03.2017

kwiecień - 01.04.2017 i 22.04.2017

maj -13.05.2017 i 27.05.2017

czerwiec- 10.06.2017 i 24.06.2017

wrzesień - 30.09.2017

 Szkolenie BHP (Training on health and safety and fire protection)
2016-10-12


Projekt "Uniwersytet Kompetencji II" realizowany przez Biuro Karier
2016-10-10

Wsparcie dla studentów w wejściu na rynek pracy oraz w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

 

Jak z sukcesem wejść na rynek pracy? Jak zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

Mamy dla Ciebie propozycję jak zrobić to najlepiej! Na indywidualnych konsultacjach z doradcą kariery możesz:

 

 • określić swoje kompetencje oraz słabe i mocne strony,
 • zbadać preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne,
 • omówić zasady rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbyć symulację rozmowy kwalifikacyjnej,
 • umówić się na sesję coachingową,
 • określić ścieżkę edukacyjno-zawodową,
 • omówić swoje plany związane z założeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą:

https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/artykul/doradca-kariery/
Wzory podań
2016-09-20


Mobilna wersja przewodnika dla studentów I roku
2016-09-18

Zapraszamy do mobilnej wersji przewodnika dla studentów I roku

więcejSzkolenie BHP
2016-08-04


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
2016-02-11

A zatem JEST! Ogłoszono wyniki kolejnych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Mimo tradycyjnego zdominowania przez UW i UJ, obecnie ze znaczącym udziałem uczelni toruńskiej, z dumą ogłaszamy, że Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych zdobył 3 z 4 grantów przyznanych naszemu Uniwersytetowi.

Dr Ewa Anna Lisowska z Instytutu Archeologii na projekt Rozwój gospodarki na obszarach górskich we wczesnym średniowieczu w Sudetach na tle środkowoeuropejskim uzyskała 731 624 zł.


Prof. Mirosław Kocur z Instytutu Kulturoznawstwa na tłumaczenie i wydanie książki WE WŁADZY TEATRU: AKTORZY I WIDZOWIE W ANTYCZNYM RZYMIE - 43 200 zł

Dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz, absolwentka studiów doktoranckich na tłumaczenie książki pt. - Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności - 37 411 zł

Ponadto związana z Wydziałem redakcja "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka na wydanie edycji elektronicznej pięciu numerów anglojęzycznych otrzymała 299 676 zł.

GRATULACJE!!!!!!!

Więcej

 © WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej