Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Nagroda Historyczna "Polityki"
2015-05-14

Nasza koleżanka, pani dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Instytut Historyczny) otrzymała Nagrodę Historyczną "Polityki" w kategorii wydawnictwa źródłowe za opracowanie, wstęp i tłumaczenie listów Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946–1955 „Nie jesteśmy całkiem zapomniani…” (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014). Gratulujemy!!!! Wyniki konkursu wewnętrznego
2015-05-13

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich z dotacji celowej MNiSW przyznanej w 2015 r., postanawia dofinansować projekty następujących osób:Wyniki konkursu wewnętrznego dla pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia
2015-05-12

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw  II konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r. postanawia dofinansować projekty:Wyniki konkursów NCN
2015-05-11

NCN ogłosił wyniki 8. edycji konkursów grantowych. Pracownicy Wydziału uzyskali 3 granty na łączną kwotę ponad 1.400.000 zł. Zwycięzcami są prof. Borys Paszkiewicz (Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII - początek XV wieku), dr hab. Miron Urbaniak (Miejska infrastruktura techniczna Lwowa 1870-1918) oraz dr Michał Mokrzan (Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu). Gratulujemy!USOSWeb dla studiów podyplomowych
2015-03-27

Informujemy , że SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  mają możliwość korzystania  z USOS weba (https://usosweb.uni.wroc.pl). Każda osoba, która posiada numer albumu (jest nadawany w trakcie immatrykulacji w systemie USOS) może się zalogować do systemu podając ten właśnie numer jako login. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji "zapomniane hasło". Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na e-mail podany podczas procesu rekrutacji.Konkurs na najlepszą pracę magisterską
2015-03-20

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat opozycji pro-demokratycznej w Polsce po drugiej wojnie światowej.Kurs BHP
2015-03-17


Zarządzenia Dziekana nr 5/2015
2015-03-10

Z dniem 10 marca 2015 r. zarządzenie Dziekana nr 3/2013 z dnia 18.11.2013 r. traci ważność.Nowa strona NPRH
2015-01-26

Strona Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ożyła, w zakładce Aktualności znajduje się na razie ogólna deklaracja przewodniczącego Rady Naukowej dotycząca nowego kształtu NPRH, znana z Forum Akademickiego. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www.nprh.orgNowe konkursy NPRH - zapowiedzi
2015-01-21

Przewodniczący Rady NPRH przedstawił założenia nowej struktury konkursów w ramach programu. W chwili obecnej strona programu nie jest aktywna, tym bardziej warto zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez Forum Akademickie. Zob. https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2015/1/12/2385/nprh-2015-reaktywacja/Laureaci - stypendia MNiSW
2014-12-12

Pani mgr Aurelia Zduńczyk (Studium Doktoranckie Nauk o Kulturze) oraz panowie Konrad Szymański (kierunek historia) i Tobiasz Trawiński (kierunek psychologia) otrzymali stypendia MNiSW dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.htmlNPRH 2015
2014-12-12

Informacje o nowym kształcie programu NPRH i terminarz trzech konkursów!!! Lektura obowiązkowa!!!

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/narodowy-program-rozwoju-humanistyki-w-nowej-formule.html

oraz 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nprh-2015-ogloszenie-konkursow/Zarządzenie Dziekana dot. terminów obron prac dyplomowych
2014-11-06


Wykład otwarty o znaczeniu węchu
2014-10-17

Gość Instytutu Psychologii doc. Jan Havlicek (Ph.D) z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosi wykład otwarty "Homo Olfactoricus: Communication through body odours" (Homo Olfactoricus: komunikowanie się poprzez zapach ciała). Wykład będzie tłumaczony na język polski.
23.10.2014, godz. 16.00-17.30, aula ul. Dawida 1

www.psychologia.uni.wroc.plXVII Dolnośląski Festiwal Nauki w Instytucie Psychologii
2014-09-17

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki również na Dawida 1 – Instytut Psychologii zaprasza!
Ludzkie możliwości ich ograniczenia: inteligencja, zdolności, węch, wyczyn, stres, wirtualizacja
z perspektywy psychologicznej

22 września
9.00-10.30 aula, wykład: dr R. Poprawa, „Stres jako nieodłączny towarzysz życia. Jak sobie z nim radzić, aby żyć szczęśliwie?”
10.45-13.00 aula, wykład/warsztat: mgr A. Sorokowska, „Czy rozwój cywilizacyjny zmienia nasze zmysły? Sprawdź sam jak dobry masz węch!” (zapisy)
10.45-12.15 sala 16, warsztat: dr H. Jarosiewicz, „Jak inwestować talenty na rynku pracy?” (30 miejsc)

23 września
9.00-10.30 aula, wykład: dr R. Poprawa, „Czy Internet może uzależniać?”
10.45-12.00 aula, wykład: dr D. Łupicka-Szczęśnik, „Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w sytuacjach prowadzenia działalności wysokogórskiej - analiza jakościowa narracji i piśmiennictwa alpinistycznego”
12.30-14.00 sala 16, warsztat: mgr E. Okręglicka-Forysiak, „Pomiar inteligencji w psychologii” (30 miejsc)Zmiany w regulaminie staży
2014-08-25

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie staży, a co za tym idzie we wzorze umowy. Zmiany dotyczą następujących kwestii: 

 

Student/ka nie może odbywać stażu w Jednostce, w której:

- był/a lub jest związany/a stosunkiem pracy lub umową cywilno-prawną

- jest właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu,

- pozostaje w związku małżeńskim z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu

- łączy go/ją stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/członkiem zarządu.

Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:

- złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu i właściwego Koordynatora/ki staży (wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu).Konkursy NCN - Maestro, Harmonia, Sonata Bis
2014-08-19

Przypominamy o trwających konkursach NCN - Maestro (dla doświadczonych naukowców), Harmonia (na projekty zakładające współpracę międzynarodową) oraz Sonata Bis (na projekty mające na celu powołanie zespołu badawczego).

Termina składania wniosków upływa 16 września! 

Więcej: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursyWyniki konkursu wewnętrznego
2014-08-05

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw I konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35 roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r. postanawia dofinansować następującymi kwotami projektyOd roku akademickiego 2014/15 na WNHiP bez indeksów!
2014-07-04

Uprzejmie informujemy iż od roku akademickiego 2014/2015 odstępuje się od dokumentowania w indeksie osiągnięć studenta w trakcie studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych wszystkich kierunków i lat studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji w Zarządzeniu Dziekana WNHiP nr 3/2014.

 Uroczyste otwarcie wyremontowanej części budynku Instytutu Historycznego
2014-06-23

We wtorek 24 czerwca 2014 r. o godzinie 14.15 odbędzie się uroczyste otwarcie odrestaurowanej części budynku Instytutu Historycznego. Uroczystość uświetni swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Marek Bojarski. Postępowanie habilitacyjne dr Justyny Baron
2014-06-13

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Justyny Baron z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.Faktury za studia
2014-06-04

W celu uzyskania faktury za czesne nie ma konieczności osobistego zgłoszenia się do dziekanatu, wystarczy podać dane do faktury telefonicznie pod numerem telefonu 71 375 29 74 lub mailowo na adres a.michalska@wnhip.uni.wroc.pl, wystawione faktury będą wysyłane listem priorytetowym następnego dnia.

Proszę o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu.

- kierunek i rok studiów,

- numer indeksu,

- datę i kwotę wpłaty,

- określenie semestru lub raty, którego ma dotyczyć faktura.© WNHiP UWr WNHiP na Google+ WNHiP na NK WNHiP na Twitterze WNHiP na Facebooku Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej