Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uwaga!
2017-02-22

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 28 lutego uplywa termin skladania protokołów po zakończonej sesji egzaminacyjnej.Stypendia i granty badawcze
2017-02-16


Powołanie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
2017-02-03


Rozliczenie grantu wewnętrznego młodych naukowców 2016
2017-01-16
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia 2017 r.  mija termin rozliczenia finansowego i merytorycznego Państwa projektów badawczych (jeśli nie otrzymaliście Państwo zgody na ich przedłużenie).
Bardzo proszę o dostarczenie do Dziekanatu WNHiP (pok. 102) efektów merytorycznych (zgodnie z Państwa wnioskiem o dofinansowanie projektu badawczego, czyli może być to wniosek o grant NCN itp.) tzn.:
 • artykuł naukowy (podpisany przez Państwa)
 • recenzja artykułu naukowego tzn. opinia pracownika naukowego (dr hab. lub prof.) zatrudnionego poza Wydziałem
 • zaświadczenie o zgłoszeniu do publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym
 • sprawozdanie merytoryczne (1 egzemplarz, wzór w załączeniu, pieczęć Instytutu oraz podpis Dyrektora Instytutu lub Promotora)
 • rozliczenie finansowe (3 egzemplarze, wzór w załączeniu, pieczęć Instytutu oraz podpis Dyrektora Instytutu)
 Wzór sprawozdania i rozliczenia do pobrania:


Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
2017-01-09


Dyżury w soboty w roku 2017
2016-12-19

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

styczeń - 14.01.2017 i 28.01.2017

luty -11.02.2017 i 25.02.2017

marzec -18.03.2017

kwiecień - 01.04.2017 i 22.04.2017

maj -13.05.2017 i 27.05.2017

czerwiec- 10.06.2017 i 24.06.2017

wrzesień - 30.09.2017

 Szkolenie BHP (Training on health and safety and fire protection)
2016-10-12


Projekt "Uniwersytet Kompetencji II" realizowany przez Biuro Karier
2016-10-10

Wsparcie dla studentów w wejściu na rynek pracy oraz w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

 

Jak z sukcesem wejść na rynek pracy? Jak zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

Mamy dla Ciebie propozycję jak zrobić to najlepiej! Na indywidualnych konsultacjach z doradcą kariery możesz:

 

 • określić swoje kompetencje oraz słabe i mocne strony,
 • zbadać preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne,
 • omówić zasady rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbyć symulację rozmowy kwalifikacyjnej,
 • umówić się na sesję coachingową,
 • określić ścieżkę edukacyjno-zawodową,
 • omówić swoje plany związane z założeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą:

https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/artykul/doradca-kariery/
Wzory podań
2016-09-20


Mobilna wersja przewodnika dla studentów I roku
2016-09-18

Zapraszamy do mobilnej wersji przewodnika dla studentów I roku

więcejSzkolenie BHP
2016-08-04


© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej