Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Zajęcia międzykierunkowe na WNHiP
2014-11-20

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz katalogiem zajęć międzykierunkowych (Zarządzenie Nr 4/2014 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.) określające zasady wyboru zajęć dydaktycznych (wykładów) z oferty udostępnionej dla studentów wszystkich kierunków studiów (tryb stacjonarny i niestacjonarny) prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015Postępowanie habilitacyjne dr Haliny Wojnowskiej-Dawiskiby
2014-11-14


Wyniki Iuventus Plus i gratulacje!
2014-11-11

Pani Agnieszka Sorokowska z Instytutu Psychologii została laureatką konkursu Iuventus Plus MNiSW uzyskując dofinansowanie dla swojego projektu badawczego w wysokości 300.000 zł. To najwyższy z możliwych do osiągnięcia w tym konkursie próg dofinansowania.

Gratulujemy!!!

http://www.nauka.gov.pl/inicjatywy/informacja-o-rozstrzygnieciu-iv-edycji-konkursu-projektow-badawczych-w-ramach-programu-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-pod-nazwa-iuventus-plus.htmlZarządzenie Dziekana dot. terminów obron prac dyplomowych
2014-11-06


Nagroda Leopoldina
2014-10-27

Nagrodą w wysokości 20.000 zł wyróżniona zostanie praca naukowca Uniwersytetu Wrocławskiego z dziedziny nauk humanistycznych, uwzględniająca aspekty niemiecko-polskie lub europejskie, która została opublikowana w okresie ostatnich dwóch lat lub przyjęta do druku.

Pracę do konkursu może zgłosić każdy samodzielny pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, bądź jej autor. Zgłoszona praca może być również współautorstwa kilku osób – wszyscy autorzy muszą wyrazić pisemną zgodę na wzięcie udziału w konkursie.

Więcej:

http://www.uni.wroc.pl/og%C5%82oszenia/dla-pracownik%C3%B3w/konkursy/nagroda-naukowa-leopoldina-2015Wykład otwarty o znaczeniu węchu
2014-10-17

Gość Instytutu Psychologii doc. Jan Havlicek (Ph.D) z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosi wykład otwarty "Homo Olfactoricus: Communication through body odours" (Homo Olfactoricus: komunikowanie się poprzez zapach ciała). Wykład będzie tłumaczony na język polski.
23.10.2014, godz. 16.00-17.30, aula ul. Dawida 1

www.psychologia.uni.wroc.plUroczyste rozdanie dyplomów
2014-10-14

Uroczyste rozdanie dyplomów 

dla absolwentów studiów stacjonarnych

 Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych serdecznie zaprasza

na uroczyste wręczenie dyplomów 

ukończenia studiów stacjonarnych

 absolwentom w roku akademickim 2013/2014

w dniu 22 listopada 2014 r. o godz. 11.00

w Auli Leopoldina  - Wrocław,  pl. Uniwersytecki 1, I piętro.

W dniu rozdania (dotyczy to osób z odległych miejscowości) należy obowiązkowo zgłosić się  w Dziekanacie przy ul. Szewskiej 48, pok. 101, w godz. 8.00-10.00 celem pokwitowania odbioru dyplomu oraz załatwienia  niezbędnych formalności - zwrot  karty bibliotecznej (opatrzonej pieczęciami po prawej stronie na dowód rozliczenia się z książek).

Osoby  z Wrocławia i okolic proszone są o załatwienie w/w formalności w godzinach przyjęć Dziekanatu, a 20 i 21.11.2014 r. w godzinach  9.00-15.00.

W wymienionych wyżej terminach mogą dostarczyć do Dziekanatu oryginał dyplomu osoby, które wszystko pokwitowały i odebrały, a chciałyby również uczestniczyć w uroczystym rozdaniu. 

Zawiadomienia o rozdaniu dyplomów nie będą wysyłane drogą listową.Granty dla młodych naukowców - ERC
2014-10-10

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG). Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat. Wnioski można składać do 3 lutego 2015 r.

Zainteresowanych zapraszamy do spojrzenia na:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.htmlSzkolenie BHP
2014-10-01

UWAGA STUDENCI I ROKU 

w roku akademickim 2014/2015 : szkolenie wstępne BHP dla studentów tylko  w formie  e-learningu

Szanowni Państwo,

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa   od 15 października  do 31 grudnia 2014r.

Jak uruchomić szkolenie ?

1.      Wejdź na stronę https://speno.uni.wroc.pl 

2.      Zaloguj się (prawy górny róg ekranu).

3.      Uzupełnij profil użytkownika.

4.      Odbierz mail aktywacyjny.

5.      Odszukaj kurs: Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony Ppoż. (wrzesień 2014)

6.      Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2014Z

7.      Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. 

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.Zaproszenie na uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych
2014-09-17

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych serdecznie zaprasza na uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych naszego Wydziału, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 12.00 w Auli Leopoldyńskiej

 

Osoby odbierające dyplomy proszone są o wcześniejsze załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z:
1.Rozliczeniem karty zobowiązań-bibliotecznej, karty obiegowej - do pobrania na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl - studia doktoranckie - informacje - formularze oraz zwrotem legitymacji (dotyczy absolwentów studiów doktoranckich)
2.Dokonaniem opłaty gotówkowej w wysokości: 120 zł za dyplom w języku polskim oraz 80 zł za odpis dyplomu w języku angielskim (w przypadku wcześniejszego pisemnego podania o jego wydanie) oraz potwierdzeniem odbioru dyplomu:
- przewody prowadzone w Inst. Historycznym (u P. Teresy Bednarz - Inst. Hist.)
- pozostałe (u P. Małgorzaty Wicik-dziekanat)

Osoby zamiejscowe mogą dopełnić wszystkich niezbędnych formalności najpóźniej do dnia promocji, do godz. 10.00, pozostałe osoby proszone są o ich wcześniejsze załatwienie.

Załatwienie powyższych formalności jest warunkiem odbioru dyplomu.

Zaproszenia na uroczystą promocję zostaną przesłane do zainteresowanych drogą mailową.

 XVII Dolnośląski Festiwal Nauki w Instytucie Psychologii
2014-09-17

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki również na Dawida 1 – Instytut Psychologii zaprasza!
Ludzkie możliwości ich ograniczenia: inteligencja, zdolności, węch, wyczyn, stres, wirtualizacja
z perspektywy psychologicznej

22 września
9.00-10.30 aula, wykład: dr R. Poprawa, „Stres jako nieodłączny towarzysz życia. Jak sobie z nim radzić, aby żyć szczęśliwie?”
10.45-13.00 aula, wykład/warsztat: mgr A. Sorokowska, „Czy rozwój cywilizacyjny zmienia nasze zmysły? Sprawdź sam jak dobry masz węch!” (zapisy)
10.45-12.15 sala 16, warsztat: dr H. Jarosiewicz, „Jak inwestować talenty na rynku pracy?” (30 miejsc)

23 września
9.00-10.30 aula, wykład: dr R. Poprawa, „Czy Internet może uzależniać?”
10.45-12.00 aula, wykład: dr D. Łupicka-Szczęśnik, „Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w sytuacjach prowadzenia działalności wysokogórskiej - analiza jakościowa narracji i piśmiennictwa alpinistycznego”
12.30-14.00 sala 16, warsztat: mgr E. Okręglicka-Forysiak, „Pomiar inteligencji w psychologii” (30 miejsc)Opus, Preludium i Sonata - po raz 8
2014-09-16

NCN otworzył kolejną edycję konkursów Opus (na projekty badawcze dla wszystkich od stopnia dra wzwyż), Preludium (dla doktorantów) oraz Sonata (dla młodych doktorów). Termin składania wniosków - do 15 grudnia.

Więcej: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-09-15-ogloszenie-konkursowKonkurs NCN na niemiecko-polskie projekty badawcze!!!
2014-09-15

Nowy konkurs NCN! Tym razem dotyczy projektów realizowanych we współpracy niemiecko-polskiej. Kod programu - Beethoven (hmmm), wartość minimalna projektu - 150.000 zł po stronie polskiej, 2 kierowników (niemiecki i polski) oddzielnie składający wspólnie opracowany projekt. Termin składania aplikacji - do 10 grudnia po stronie niemieckiej, do 15 grudnia po stronie polskiej. Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1Uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów studiów niestacjonarnych
2014-09-02

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych serdecznie zaprasza na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów niestacjonarnych absolwentom w roku akademickim 2013/2014 w dniu 29 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Leopoldina  - Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, I piętro.

W dniu rozdania (dotyczy to osób z odległych miejscowości) należy obowiązkowo zgłosić się  w Dziekanacie przy ul. Szewskiej 48, pok. 103, w godz. 8.00-10.00 celem pokwitowania odbioru dyplomu oraz załatwienia niezbędnych formalności - zwrot karty bibliotecznej (opatrzonej pieczęciami po prawej stronie na dowód rozliczenia się z książek).

Osoby z Wrocławia i okolic proszone są o załatwienie w/w formalności w godzinach przyjęć Dziekanatu, a 27 i 28.11.2014 r. w godzinach 9.00-15.00.

W wymienionych wyżej terminach mogą dostarczyć do Dziekanatu oryginał dyplomu osoby, które wcześniej wszystko pokwitowały i odebrały, a chciałyby również uczestniczyć w uroczystym rozdaniu.


Zawiadomienia o rozdaniu dyplomów nie będą wysyłane drogą listową.Zmiany w regulaminie staży
2014-08-25

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie staży, a co za tym idzie we wzorze umowy. Zmiany dotyczą następujących kwestii: 

 

Student/ka nie może odbywać stażu w Jednostce, w której:

- był/a lub jest związany/a stosunkiem pracy lub umową cywilno-prawną

- jest właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu,

- pozostaje w związku małżeńskim z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu

- łączy go/ją stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/członkiem zarządu.

Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:

- złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu i właściwego Koordynatora/ki staży (wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu).Konkursy NCN - Maestro, Harmonia, Sonata Bis
2014-08-19

Przypominamy o trwających konkursach NCN - Maestro (dla doświadczonych naukowców), Harmonia (na projekty zakładające współpracę międzynarodową) oraz Sonata Bis (na projekty mające na celu powołanie zespołu badawczego).

Termina składania wniosków upływa 16 września! 

Więcej: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursyWyniki konkursu wewnętrznego
2014-08-05

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw I konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35 roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r. postanawia dofinansować następującymi kwotami projektyStudencki Nobel 2014
2014-07-22

Z radością pragniemy poinformować że student Naszego Wydziału Pan Jakub Ochnio został uznany za najlepszego w Polsce studenta w dziedzinie nauk humanistycznych, zdobywając tzw. Studenckiego Nobla 2014. Serdecznie gratulujemy.Od roku akademickiego 2014/15 na WNHiP bez indeksów!
2014-07-04

Uprzejmie informujemy iż od roku akademickiego 2014/2015 odstępuje się od dokumentowania w indeksie osiągnięć studenta w trakcie studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych wszystkich kierunków i lat studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji w Zarządzeniu Dziekana WNHiP nr 3/2014.

 Uroczyste otwarcie wyremontowanej części budynku Instytutu Historycznego
2014-06-23

We wtorek 24 czerwca 2014 r. o godzinie 14.15 odbędzie się uroczyste otwarcie odrestaurowanej części budynku Instytutu Historycznego. Uroczystość uświetni swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Marek Bojarski. Postępowanie habilitacyjne dr Justyny Baron
2014-06-13

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Justyny Baron z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.Faktury za studia
2014-06-04

W celu uzyskania faktury za czesne nie ma konieczności osobistego zgłoszenia się do dziekanatu, wystarczy podać dane do faktury telefonicznie pod numerem telefonu 71 375 29 74 lub mailowo na adres a.michalska@wnhip.uni.wroc.pl, wystawione faktury będą wysyłane listem priorytetowym następnego dnia.

Proszę o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu.

- kierunek i rok studiów,

- numer indeksu,

- datę i kwotę wpłaty,

- określenie semestru lub raty, którego ma dotyczyć faktura."Weekend z Historią" w Instytucie Historycznym (26. kwietnia)
2014-04-23

W najbliższą sobotę 26 kwietnia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 odbędzie się pierwszy „Weekend z Historią" - rozpoczynamy o godzinie 10.00.

 

 Złota Seria
2014-04-13


Pakiet dla humanistyki
2014-02-27

Pani Minister ogłasza "pakiet dla humanistyki" składający się min. z:

  • szybszej informacji o odpłatności o za 2 kierunek studiów 
  • możliwości wybierania zajęć ogólnouniwersyteckich (3-5 punktów ECTS 
  • otwarcia możliwości włączenia w ramach kierunków zamawianych oferty humanistycznej z zakresu miękkich kompetencji.

więcejDodatkowe szkolenie BHP
2014-02-14

Dodatkowe szkolenie wstępnie dla studentów z zakresu
BHP oraz Ppoż. odbędzie się


7 marca 2014 r.
o godz. 13:00 w sali 3D


w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 7/10


(w szkoleniu powinni wziąć udział wszyscy studenci, którzy nie odbyli tego szkolenia w pierwszym semestrze, !szkolenie nie dotyczy studentów rozpoczynających naukę w lutym 2014r.!)
*proszę wziąć ze sobą indeksy*ograniczenie działalności konkurencyjnej
2014-01-23

Senat UWr 22 stycznia uchwalił znaczne ograniczenie tzw działalności konkurencyjnej (czyli aktywności naszych pracowników na rzecz innych uczelni). Uchwała nr 13/2014 jest dostępna na stronie UWr pod ścieżką Władze/Senat/Uchwały/Uchwały Senatu 2014. We własnym dobrze pojętym interesie warto zapoznać się z tym dokumentem. ZŁ.Laureat konkuru "Stypendium dla młodego naukowaca" z WNHiP
2013-12-18

Laureatem VI edycji konkuru "Stypendium dla młodego naukowaca" organizowanego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" został Michał Palczyński studiujący w Instytucie Historycznym UWr.Nowa lista czasopism punktowanych
2013-12-18

UWAGA!!! Nowa lista czasopism punktowanych na 2013 r. :) już opublikowana! Wykaz czasopism z punktami na stronie MNiSW© WNHiP UWr WNHiP na Google+ WNHiP na NK WNHiP na Twitterze WNHiP na Facebooku Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej