Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Język nowożytny na studiach I i II roku studiów II stopnia
2015-01-22


Nowe konkursy NPRH - zapowiedzi
2015-01-21

Przewodniczący Rady NPRH przedstawił założenia nowej struktury konkursów w ramach programu. W chwili obecnej strona programu nie jest aktywna, tym bardziej warto zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez Forum Akademickie. Zob. https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2015/1/12/2385/nprh-2015-reaktywacja/Szkolenie BHP dla studentów I roku
2015-01-07

UWAGA STUDENCI I ROKU!

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zostało przedłużone do 31 stycznia 2015r. JEST TO OSTATECZNY TERMIN ODBYCIA PRZEDMIOTOWEGO SZKOLENIA.

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie wstępne bhp dla studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego jest dostępne na  stronie  https://speno.uni.wroc.pl 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.IX konkurs stypendialny
2014-12-29

W dniu 5 stycznia 2015 r. zostanie otwarty IX konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów. Zaktualizowane wnioski oraz karty oceny merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce stypendia.

Termin składania wniosków mija 30 stycznia 2015 r. o godzinie 14.00. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Krętej 1/3, II piętro (pok. 36) we Wrocławiu.

Stypendia  w wysokości 2000 zł miesięcznie dla młodych doktorów i 1500 zł miesięcznie dla doktorantów przyznane zostaną w drodze konkursu osobom wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek i spełnić poniższe kryteria:

-młody doktor - osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, i która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim,

-doktorant - uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Uprzejmie przypominamy, że stypendium naukowe można otrzymać WYŁĄCZNIE 2 razy w ciągu trwania projektu.Konkursy Symfonia, Etiuda, Fuga
2014-12-22

Przed świętami przypominamy o trwającym naborze do konkursów NCN - Symfonia (finansowanie badań międzydziedzinowych, zwłaszcza współpracy międzynarodowej, aplikacje do 16 marca 2015), Etiuda (dla doktorantów, aplikacje do 16 marca), Fuga (staże post-doc, aplikacje post-doc do 16 marca). Zapraszamy do składania aplikacji - więcej szczegółów na stronie www.ncn.gov.pl.Laureaci - stypendia MNiSW
2014-12-12

Pani mgr Aurelia Zduńczyk (Studium Doktoranckie Nauk o Kulturze) oraz panowie Konrad Szymański (kierunek historia) i Tobiasz Trawiński (kierunek psychologia) otrzymali stypendia MNiSW dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.htmlNPRH 2015
2014-12-12

Informacje o nowym kształcie programu NPRH i terminarz trzech konkursów!!! Lektura obowiązkowa!!!

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/narodowy-program-rozwoju-humanistyki-w-nowej-formule.html

oraz 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nprh-2015-ogloszenie-konkursow/REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 2014/2015
2014-12-09

REKRUTACJA  ŚRÓDROCZNA 2014/2015

studia niestacjonarne 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Informujemy, że zostaje uruchomiona  rekrutacja śródroczna na kierunki :

Dziedzictwo kultury materialnej

Historia I

Historia II

Historia 2,5 letnia

Kulturoznawstwo I

Kulturoznawstwo II

Rozpoczęcie rejestracji na studia w systemie IRKA 15.12.2014 Szczegółowe informacje odnośnie zasad, harmonogramu rekrutacji na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce rekrutacja
Zarządzenie Dziekana dot. terminów obron prac dyplomowych
2014-11-06


Wykład otwarty o znaczeniu węchu
2014-10-17

Gość Instytutu Psychologii doc. Jan Havlicek (Ph.D) z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosi wykład otwarty "Homo Olfactoricus: Communication through body odours" (Homo Olfactoricus: komunikowanie się poprzez zapach ciała). Wykład będzie tłumaczony na język polski.
23.10.2014, godz. 16.00-17.30, aula ul. Dawida 1

www.psychologia.uni.wroc.plGranty dla młodych naukowców - ERC
2014-10-10

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG). Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat. Wnioski można składać do 3 lutego 2015 r.

Zainteresowanych zapraszamy do spojrzenia na:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.htmlXVII Dolnośląski Festiwal Nauki w Instytucie Psychologii
2014-09-17

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki również na Dawida 1 – Instytut Psychologii zaprasza!
Ludzkie możliwości ich ograniczenia: inteligencja, zdolności, węch, wyczyn, stres, wirtualizacja
z perspektywy psychologicznej

22 września
9.00-10.30 aula, wykład: dr R. Poprawa, „Stres jako nieodłączny towarzysz życia. Jak sobie z nim radzić, aby żyć szczęśliwie?”
10.45-13.00 aula, wykład/warsztat: mgr A. Sorokowska, „Czy rozwój cywilizacyjny zmienia nasze zmysły? Sprawdź sam jak dobry masz węch!” (zapisy)
10.45-12.15 sala 16, warsztat: dr H. Jarosiewicz, „Jak inwestować talenty na rynku pracy?” (30 miejsc)

23 września
9.00-10.30 aula, wykład: dr R. Poprawa, „Czy Internet może uzależniać?”
10.45-12.00 aula, wykład: dr D. Łupicka-Szczęśnik, „Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w sytuacjach prowadzenia działalności wysokogórskiej - analiza jakościowa narracji i piśmiennictwa alpinistycznego”
12.30-14.00 sala 16, warsztat: mgr E. Okręglicka-Forysiak, „Pomiar inteligencji w psychologii” (30 miejsc)Zmiany w regulaminie staży
2014-08-25

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie staży, a co za tym idzie we wzorze umowy. Zmiany dotyczą następujących kwestii: 

 

Student/ka nie może odbywać stażu w Jednostce, w której:

- był/a lub jest związany/a stosunkiem pracy lub umową cywilno-prawną

- jest właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu,

- pozostaje w związku małżeńskim z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu

- łączy go/ją stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/członkiem zarządu.

Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:

- złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu i właściwego Koordynatora/ki staży (wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu).Konkursy NCN - Maestro, Harmonia, Sonata Bis
2014-08-19

Przypominamy o trwających konkursach NCN - Maestro (dla doświadczonych naukowców), Harmonia (na projekty zakładające współpracę międzynarodową) oraz Sonata Bis (na projekty mające na celu powołanie zespołu badawczego).

Termina składania wniosków upływa 16 września! 

Więcej: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursyWyniki konkursu wewnętrznego
2014-08-05

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw I konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35 roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r. postanawia dofinansować następującymi kwotami projektyOd roku akademickiego 2014/15 na WNHiP bez indeksów!
2014-07-04

Uprzejmie informujemy iż od roku akademickiego 2014/2015 odstępuje się od dokumentowania w indeksie osiągnięć studenta w trakcie studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych wszystkich kierunków i lat studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji w Zarządzeniu Dziekana WNHiP nr 3/2014.

 Uroczyste otwarcie wyremontowanej części budynku Instytutu Historycznego
2014-06-23

We wtorek 24 czerwca 2014 r. o godzinie 14.15 odbędzie się uroczyste otwarcie odrestaurowanej części budynku Instytutu Historycznego. Uroczystość uświetni swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Marek Bojarski. Postępowanie habilitacyjne dr Justyny Baron
2014-06-13

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Justyny Baron z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.Faktury za studia
2014-06-04

W celu uzyskania faktury za czesne nie ma konieczności osobistego zgłoszenia się do dziekanatu, wystarczy podać dane do faktury telefonicznie pod numerem telefonu 71 375 29 74 lub mailowo na adres a.michalska@wnhip.uni.wroc.pl, wystawione faktury będą wysyłane listem priorytetowym następnego dnia.

Proszę o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu.

- kierunek i rok studiów,

- numer indeksu,

- datę i kwotę wpłaty,

- określenie semestru lub raty, którego ma dotyczyć faktura."Weekend z Historią" w Instytucie Historycznym (26. kwietnia)
2014-04-23

W najbliższą sobotę 26 kwietnia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 odbędzie się pierwszy „Weekend z Historią" - rozpoczynamy o godzinie 10.00.

 

 Złota Seria
2014-04-13


Pakiet dla humanistyki
2014-02-27

Pani Minister ogłasza "pakiet dla humanistyki" składający się min. z:

  • szybszej informacji o odpłatności o za 2 kierunek studiów 
  • możliwości wybierania zajęć ogólnouniwersyteckich (3-5 punktów ECTS 
  • otwarcia możliwości włączenia w ramach kierunków zamawianych oferty humanistycznej z zakresu miękkich kompetencji.

więcejDodatkowe szkolenie BHP
2014-02-14

Dodatkowe szkolenie wstępnie dla studentów z zakresu
BHP oraz Ppoż. odbędzie się


7 marca 2014 r.
o godz. 13:00 w sali 3D


w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 7/10


(w szkoleniu powinni wziąć udział wszyscy studenci, którzy nie odbyli tego szkolenia w pierwszym semestrze, !szkolenie nie dotyczy studentów rozpoczynających naukę w lutym 2014r.!)
*proszę wziąć ze sobą indeksy*© WNHiP UWr WNHiP na Google+ WNHiP na NK WNHiP na Twitterze WNHiP na Facebooku Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej